Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2016

Zwitek Kory 2/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 28 lutego 2016r.
Wspomnienie św. Hilarego

 

ZWITEK KORY 2/2016

PAS II

5. CZŁONKOSTWO:

5.1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agłona: sam. Zuzannę Dawid „Fokę”,
och. Ludwikę Klimont „Kluchę” oraz dh Natalie Kucharską „Bakłażana”.

6. FUNKCJE:

6.1 Podaję do wiadomości, że dnia 31.01.2016r. Trop. Paulina Koziełło „Zośka” oraz och.
Wiktoria Witocha „Milka” zostały mianowane przybocznymi 2 NGDH „Konwalie” im.
Szarych Szeregów.

7. STOPNIE:

7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Piotrowi Rakowi
„Rakowi”.
7.2 Na wniosek opiekuna próby przyznaję stopień harcerza orlego Mateuszowi
Złowockiemu „Kurkowi”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

8.1 Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych zaliczyły: sam.
Zuzanna Dawid „Foka”, och. Ludwika Klimont „Klucha”, och. Julia Ceklarz „Cegła” oraz
dh Natalia Kucharska „Bakłażan”.
8.2 Na wniosek Rady Kręgu przyznaję Piotrowi Rakowi „Rakowi” herb żubr.

 

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

phm Paulina Pakur „Pestka”