Propagator/propagatorka patriotyzmu ***

Propagator/propagatorka patriotyzmu ***

Print Friendly, PDF & Email
  1. Zna nazwiska dwudziestu osób, które przyczyniły się do wolności Polski.
  2. Potrafi wymienić dziesięć powodów, dla których jest dumny/a ze swojej narodowości.
  3. Przeprowadził/a dyskusję dla ZZ, jednostki starszoharcerskiej lub Bractwa „Agłona” zahaczając o tematykę patriotyzmu.
  4. Napisał/a artykuł do gazetki „Szałas” o swoich przemyśleniach nt. patriotyzmu lub podzielił/a się nimi z osobą zainteresowaną.
  5. Zorganizował/a dla drużyny spotkanie z seniorem.
  6. Zorganizowała i poprowadziła harcerskie obchody uroczystości patriotycznych dla Kręgu lub Bractwa „Agłona”.