Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 9/2014

Zwitek Kory 9/2014

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 5 września 2014 r.
Wspomnienie NMP Fatimskiej

ZWITEK KORY 9/2014

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

 1. XXIII Sejmik Kręgu w dniu 31.08.2014 podjął między innymi następujące decyzje:
  • Dokonano zmian w składzie władz.
  • Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
  • Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie:
   • 1. NGDH „Knieja” – drużyna nielotów
   • 2. NGDH „Konwalie” – drużyna Sokola
   • 4. NGDH „Kocanka” – drużyna Orla
   • 7. NGDH „Skorpiony” –  drużyna Jastrzębia
   • 8. NTZIH „Kaliny” – zastęp nielotów
   • 12. NGGZ „Nibylandia” – gromada Sokola
   • 14. PGZHS „Horyzont” – nie dokonano kategoryzacji ze względu na krótki okres działania
   • 18. NGDH „Veris” – drużyna Orla
   • 52. NGZIH „Atomowe Czarne Chmury” – zastęp Orli
   • 97. NGDH „Fluenti” – drużyna Orla
  • Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”.
  • Ustalono plan pracy na najbliższy rok i zdecydowano, że w lipcu odbędzie się obóz centralny. Plan dostępny jest na stronie internetowej Kręgu.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik na wniosek phm Karoliny Tokarzewskiej „Pchełki” skreślił ją z grona członków Rady Kręgu.
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik na wniosek org. Doroty Podsiadłowskiej „Sissi” oraz pwd Adrianny Zawadzkiej „Żaby” skreślił je z grona członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał  pwd Adriannę Zawadzką „Żabę” członkiem Rady Kręgu.
 4.  Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał: pwd Mateusza Złowockiego „Kurka”, org. Michała Bentkowskiego „Skrecza” oraz org. Martę  Łuszcz „Arizonę” członkami Komisji Rewizyjnej.

 4. DECYZJE RADY KRĘGU:

 1. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom  i obserwatorom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: pwd. Agacie Turzyńskiej „Czarnej”, pwd. Maciejowi Całusowi „Eljotowi”, org. Agnieszce Gizińskiej  „Frytce” oraz och. Julii Nowackiej „Wronie” .

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Komisja Rewizyjna wydała raport podsumowujący pracę Kręgu i drużyn w drugim semestrze roku harcerskiego 2013/14.

PAS II

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Na wniosek Rady Kręgu powołuję 50 PGGZ „Atlantyda”, która działać będzie przy SP 26 w Gdyni.

3. PROGRAM:

 1. Przypominam, że ognisko rozpoczynające rok harcerski odbędzie się dnia 06.09 w godzinach 17.00-20.00 w bazie hufca ZHP Gdynia na ulicy Prusa w Gdyni. Na ognisko zaproszeni są wszyscy członkowie Kręgu w mundurach galowych. Przed ogniskiem wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie, które umieszczone zostanie na stronie Kręgu.
 2. Przypominam, że we wrześniu rozpocznie się kurs zastępowych 2014 „Na tropie”. Zbiórka rozpoczynająca odbędzie się 12.09 o godzinie 16:25. Miejsce zbiórki – pętla autobusowa Dąbrowa Tesco. Kurs składać będzie się jeszcze z dwóch biwaków, które odbędą się w dniach: 19-21.09 oraz 10-14.10.

4. SŁUŻBA:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”:
  • hm Marii Stefaniak „Wiedźmie”,
  • phm Paulinie Pakur „Pestce”,
  • pwd Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”,
  • pwd Adrianie Pakur „Mrówce”,
  • phm Annie Piesik „Megi”,
  • pwd Markowi Całusowi „Mardokowi”,
  • phm Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”,
  • phm Dorocie Gach „Dewajtis”,
  • pwd Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”,
  • org. Aleksandrze Godzina „Godzi”,
  • pwd Adriannie Zawadzkiej „Żabie”,
  • pwd Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”,
  • org. Marii Całus „Calince”,
  • org. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”,
  • phm Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”,
  • org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”,
  • org. Marcie Łuszcz „Arizonie”
  • org. Antoniemu Sidorowicz „Szprysze”.
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa:
  • phm Przemysławowi Piesik „Szwagrowi”.
 3. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył  służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona”:
  • trop. Michalinie Całus „Lunie”,
  • trop. Mai Michalik „Emmie”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków Bractwa Agłona”:
  • Martę Łuszcz „Arizonę”
  • org. Antoniego Sidorowicz „Szprychę”.

6. FUNKCJE:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał pwd Mateusza Złowockiego „Kurka” oboźnym Kręgu.
 2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję Aleksandra Witrambowskiego „Alka” z hufca ZHP  Miastko kwatermistrzem Kręgu.
 3. Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd Waldemara Gołuńskiego „Bohuna” z Harcerskiej Gromady Wilków wodzem 50. PGGZ „Atlantyda”.
 4. Na wniosek wodza 50. PGGZ „Atlantyda” mianuję org. Marię Całus „Calinkę” oraz wyw. Rafała Mroza „Bilbo” z Harcerskiej Gromady Wilków  zastępcami wodza.

7. STOPNIE:

 1. Podaję do wiadomości, że w nocy z 1 na 2 września Szymon Olewniczak „Gandhi” otrzymał stopień młodzika i złożył Przyrzeczenie Harcerskie.
 2. Na wniosek Komisji Stopni otwieram próbę na stopień wywiadowcy mł. Szymonowi Olewniczak „Gandhiemu”.
 3. Na wniosek opiekunki próby przyznaję stopień wędrowniczki pwd Adriannie Zawadzkiej „Żabie”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm Maria Stefaniak Wiedźma