Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2014

Zwitek Kory 8/2014

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 15 sierpnia 2014 r.
Wniebowzięcie NMP

ZWITEK KORY 8/2014

PAS II

 

3. PROGRAM:

 1. Zwołuję Sejmik Kręgu dnia 31.08. Sejmik rozpocznie się mszą o godzinie 10.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża na Witaminie. Do uczestnictwa w mszy zapraszam także wszystkich chętnych harcerzy i harcerki Kręgu w mundurach.
 2. Podaję do wiadomości, że ognisko rozpoczynające rok harcerski odbędzie się dnia 06.09 o godzinach 17.00-20.00 w bazie hufca ZHP Gdynia na ulicy Prusa w Gdyni. Na ognisko zaproszeni są wszyscy członkowie Kręgu w mundurach galowych.
 3. Podaję do wiadomości, że we wrześniu rozpocznie się kurs zastępowych 2014 „Na tropie 2014”. Zbiórka rozpoczynająca odbędzie się 12.09 o godzinie 16:25. Miejsce zbiórki – pętla autobusowa Dąbrowa Tesco. Kurs składać będzie się jeszcze z dwóch biwaków, które odbędą się w dniach: 19-21.09 oraz 10-14.10. Uczestnicy kursu kierowani są przez drużynowych.

7. STOPNIE:

 1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora wyw. Antoniemu Sidorowiczowi „Szprysze”.
 2. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora trop. Marcie Łuszcz „Arizonie”.
 3. Na wniosek drużynowej 4. NGDH „Kocanka” im. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej oraz zastępowej 52. NGZIH „ACH” otwieram próbę na stopień wędrowniczki pwd Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1.  Na wniosek Rady Kręgu przyznaję org. Antoniemu Sidorowiczowi „Szprysze” herb instruktorski robak.
 2. Na wniosek Rady Kręgu przyznaję org. Marcie Łuszcz „Arizonie” herb instruktorski błyskawica.
 3. Przyznaję org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi” sprawność „drzewo pokoju”.

10. NAGRODY:

 1. Udzielam pochwały ekipie kwaterowej za przygotowanie miejsca obozowego i wybudowanie urządzeń obozowych: pwd Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”, Marcinowi Rybakowi „Waflowi”, Szymonowi Olewniczakowi „Gandhiemu”,  org. Antoniemu Sidorowiczowi „Szprysze”, org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, pwd Markowi Całusowi „Mardokowi”, pwd Maciejowi Całusowi „Eliotowi”, pwd Michałowi Serement „Serkowi”, harcerzom z Harcerskiej Gromady Wilków: org. Piotrowi Olewniczakowi „Murzynowi”, wyw. Pawłowi Knast „Forte”, wyw. Michałowi Słupkowi „Czapli” oraz zaprzyjaźnionym gościom.
 2. Udzielam pochwały harcerkom, które przed obozem pomalowały harcówkę: phm Dorocie Gach „Dewajtis”, pwd Adriannie Zawadzkiej „Żabie”, pwd Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”, org. Marii Całus „Calince” oraz trop. Magdalenie Podniesińskiej „Kropce”.
 3. Udzielam pochwały kadrze podobozów i obozu „Gostudno 2014” za wszelkie wysiłki i starania włożone w tworzenie klimatu obozu pomimo trudnych warunków atmosferycznych i chorobowych.
 4. Udzielam pochwały phm Annie Piesik „Megi” i pwd Adrannie Zawadzkiej „Żabie” za koordynowanie z ramienia Kręgu wizyty dzieci z Ukrainy na terenie Gdyni oraz phm Paulinie Pakur „Pestce”, phm Dorocie Gach „Dewajtis” i  pwd Magdalenie Złowockiej „Dzidzi” za oprowadzanie ich po Trójmieście oraz trop. Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce” za przygotowanie dla gości z zagranicy pokazu kuglarskiego.
 5. Na wniosek zastępowej 52. NGZIH „ACH” udzielam pochwały pwd Magdalenie Złowockiej „Dzidzi” oraz pwd Agnieszce Gizińskiej „Frytce” za zaangażowanie podczas pełnienia służby na nocy w bibliotece.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm Maria Stefaniak Wiedźma