Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2014

Zwitek Kory 2/2014

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 22 lutego 2014 r.
Dzień Myśli Braterskiej

ZWITEK KORY 2/ 2014

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

 1. XXI Sejmik Kręgu w dniu 15.02.2014 podjął między innymi następujące decyzje:
  • Dokonano zmian w składzie Bractwa „Agłona” oraz zaliczono służbę jego członkom i obserwatorom, a także członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa.
  • Podsumowano pracę Kręgu w pierwszym semestrze i zatwierdzono plan na semestr drugi roku harcerskiego 2013/2014.
  • Omówiono zadania dla zespołu specjalistów.
  • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2013.
  • Dokonano zmian w wymaganiach na pierwszy, drugi i trzeci stopień harcerski oraz Regulaminie Mundurowym Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

 1. Rada Kręgu podjęła decyzje w sprawie zaliczenia służby członkom o obserwatorom nieobecnym na Sejmiku.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Komisja wydała Raport o sytuacji w Kręgu i poszczególnych drużynach.

 PAS II

 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Na wniosek Rady Kręgu po wykonaniu wszystkich zadań zamykam okres próbny działania 7NGDH „Skorpiony”.

4. SŁUŻBA:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”:
  • hm Marii Stefaniak „Wiedźmie”,
  • phm Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”,
  • phm Karolinie Pakur „Pchełce”,
  • org. Marii Całus „Calineczce”,
  • phm Annie Piesik „Megi”,
  • org. Adrianie Pakur „Mrówce”,
  • pwd Dorocie Gach „Dewajtis”,
  • org. Aleksandrze Godzinie „Godzi”,
  • org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”,
  • pwd Markowi Całusowi „Mardokowi”.
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę warunkowo następującym członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa:
  • phm. Przemysławowi Piesik „Szwagrowi”.
 3. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona”:
  • trop. Marcie Łuszcz „Arizonie”.
 4. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku:
  • phm Paulinie Pakur „Pestce”,
  • pwd Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”,
  • org. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”,
  • pwd Agacie Turzyńskiej „Czarnej”,
  • org. Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”,
  • pwd Adriannie Zawadzkiej „Żabie”,
  • pwd Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”.
 5. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku:
  • org. Agnieszce Gizińskiej „Frytce”,
  • pwd Maciejowi Całusowi „Eliotowi”,
  • wyw. Antoniemu Sidorowicz „Szprysze”.
 6. Nie podjęto zaliczenia służby: trop. Michalinie Całus „Lunie”, trop. Mai Michalik „Emmie” oraz och. Julii Nowackiej „Wronie” ze względu na zbyt krótki czas działania w Bractwie.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął rezygnację org. Aliny Pakur „Safiry”, Marty Kajut „Mani”, org. Natalii Dargacz „Nati”, skreślając je z grona członków Bractwa „Agłona”.
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków Bractwa „Agłona” org. Michała Bentkowskiego „Skrecza”.

 10. NAGRODY:

 1. Udzielam pochwały: pwd. Dorocie Gach „Dewajtis”, phm. Paulinie Pakur „Pestce”, org. Marii Całus „Calineczce”, trop. Helenie Gajdzie „Selenie”, och. Magdalenie Podniesińskiej „Kropce”, org. Agnieszce Gizińskiej „Frytce”, trop. Marcie Łuszcz „Arizonie” za alarmową obstawę mszy świętej.

 12. KOMUNIKATY:

 1. Podaję do wiadomości, że zimowy bieg na stopnie zaliczyły:
  na pierwszy stopień:

  • „Wacik” i „Cegła” z 18. NGDH „Veris”
  • „Benio” i „Owsik” z 7. NGDH „Skorpiony”
  • „Fanta”, „Maleństwo” i „Leja” z 4. NGDH „Kocanka”

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm Maria Stefaniak Wiedźma