17 marca 2013 r.

17 marca 2013 r.

Print Friendly, PDF & Email

XIX Sejmik Kręgu podjął decyzję o zmianie nazwy naszej organizacji na Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”. Skreślenie liter LS z nazwy nie oznaczało chęci odwrócenia się od tradycji, przekreślenia naszej historii z lat 1981-96 czy zdyskredytowania obecnej „Leśnej Szkółki”. Przeciwnie – jesteśmy dumni z naszych korzeni, bez których nasze drzewo nie mogłoby wzrastać. Z drugiej strony zbyt długa, trudna do zapamiętania nazwa, którą posługiwaliśmy się do tej pory, a także mylenie nas z innymi organizacjami (NKIH „Leśna Szkółka” czy NHHP „LS- Kaszuby” ze Szwecji) rodziło wiele kontrowersji i nieporozumień. Uznaliśmy więc za korzystne wybranie prostszej nazwy, nie rezygnując jednak z jej pnia, który sprawia, że jesteśmy kojarzeni i rozpoznawani.