Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 10/2007

Zwitek Kory 10/2007

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2007-09-08
Narodzenie NMP

ZWITEK KORY 10/2007

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

 1. VIII Sejmik Kręgu w dniu 08.09.2007 r. podjął między innymi następujące decyzje:
  • Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
  • Zatwierdzono ramowy plan pracy Kręgu na roku 2007/2008.
  • Drużyny otrzymały następujące kategorie:
   • 1. NGDH „Knieja”- drużyna sokola,
   • 2. NGZH „Konwalie”- zastęp jastrzębi,
   • 3. NGZH „Buki”- zastęp jastrzębi,
   • 4. NGDH „Kocanka”- drużyna sokola,
   • 8. NTZHS „Kaliny”- zastęp orli,
   • 9. NGZHS „Łowcy”- zastęp sokoli,
   • 38. NGDZ „Gumisie”- drużyna orla,
   • 44. PGZH „Lapidaria”- poza klasyfikacją.
  • Zatwierdzono nowy Statut w którym m.in. rozszerzono kompetencje Komisji Rewizyjnej.
  • Ustalono, że zarówno druhowie jak i druhny mają wiązać długie włosy do munduru.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU

 1. hm Jerzy Gach zrezygnował z funkcji Komendanta Kręgu. Sejmik wybrał na Komendantkę phm Marię Gach „Miriam”.
 2. Sejmik zdecydował, że do Rady Kręgu wejdzie pwd Mariusz Piesik „Zięciu” oraz trop. Alina Pakur „Safira” na miejsce zwolnione przez hm Jerzego Gacha „Jerrego” oraz phm Mateusza Tokarzewskigo „Aliena”.
 3. Do dymisji podali się następujący członkowie Komisji Rewizyjnej:
  • Izabela Mróz,
  • Wiesław Mróz,
  • Edmund Piesik.
 4. Na ich miejsce wybrana została nowa Komisja w składzie:
  • hm Jerzy Gach „Jerry”- Przewodniczący,
  • pwd Marek Tokarzewski „Ślimak’ – Z-ca Przewodniczącego,
  • org Małgorzata Werdon „Mosia”.

PAS II

3. PROGRAM

 1. W dniach 4-7 października planowany jest Kurs Zastępowych w Borowym Lesie
 2. W dniach 27-28 października planowany jest biwak Kręgu

4. SŁUŻBA

 1. VIII Sejmik Kręgu zaliczył służbę następującym członkom zwyczajnym:
  • hm Jerzy Gach „Prorok”,
  • phm Maria Gach „Miriam”,
  • phm Anna Serement „Megi”,
  • phm Mateusz Tokarzewski „Alien”,
  • pwd Przemysłam Piesik „Szwagier”,
  • pwd Marek Tokarzewski „Ślimak”,
  • pwd Mariusz Piesik „Zięciu”,
  • ćwik Piotr Czerniawski „Pietrucha”,
  • wyw. Maciej Całus „Eljot”,
  • trop. Alina Pakur „Safira”,
  • trop. Paulina Pakur „Pestka”,
  • Maria Werdon,
  • Ida Musiał.
 2. VIII Sejmik Kręgu zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa Agłona:
  • org. Małgorzacie Werdon „Mosi”,
  • trop. Katarzynie Podsiadłowskiej „Szyszcze”,
  • trop. Karolinie Pakur „Pchełce”,
  • trop. Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”,
  • trop. Dorocie Gach „Didi”,
  • ćw. Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”

5. CZŁONKOWSTWO

 1. Na wniosek zainteresowanych osób skreślam je z listy członków zwyczajnych:
  • Edmunda Pieska,
  • Izabelę Mróz,
  • Wiesława Mroza.
 2. Na wniosek zainteresowanych osób przenoszę do grona obserwatorów następujących członków zwyczajnych:
  • phm. Mateusza Tokarzewskieg „Aliena”,
  • wyw. Macieja Całusa „Eljota”.
 3. Skreślam z listy członków zwyczajnych Dariusza Świdę – w związku z niezaliczeniem służby.
 4. Zawieszam w prawach członka na na pół roku Adama Majchrzaka „Mleka” oraz Mateusza Manieckiego „Rina” w związku z ich nieusprawiedliwioną nieobecnością na Sejmiku. Zawieszenie może być cofnięte w przypadku dostarczenia usprawiedliwienia.
 5. Przyjmuję do grona członków zwycznjnych:
  • Małgorzatę Werdon „Mosię”,
  • Karolinę Pakur „Pchełkę”
  • oraz Katarzynę Podsiadłowską „Szyszkę”.
 6. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agłona Łucję Maniecką „Eskę”.

6. FUNKCJE

 1. Mianuję zastępcą komendantki Kręgu pwd. Przemysława Piesika „Szwagra”.
 2. Mianuję Namiestnikiem Programowym pwd. Mariusza Piesika „Zięcia”.
 3. Mianuję oboźnym Kręgu phm Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” w miejsce pwd. Marka Tokarzewskiego „Ślimaka”.
 4. Mianuję Komisję Stopni Instruktorskich w składzie:
 5. Mianuję phm Annę Serement „Megi” zastępcą Namiestniczki Harcerek.
 6. Mianuję hm Jerzego Gacha „Jerrego” reprezentantem Kręgu ds. kontaktów z LS-Kaszuby oraz OWS.
 7. Zwalniam pwd Przemysława Piesika „Szwagra” z funkcji zastępowego 9. NGZHS „Łowcy”.
 8. Mianuję phm Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” na funkcję zastępowego 9. NGZHS „Łowcy”.
 9. Mianuję org. Małgorzatę Werdon „Mosię” na funkcję podzastępowej 8. NTZHS „Kaliny”

7. STOPNIE

 1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję stopień organizatora trop. Katarzynie Podsiadłowskiej „Szyszce” i nadaje jej herb Fretka.
 2. Otwieram próbę na stopień samarytanki trop. Paulinie Pakur „Pestce”.

CZUWAJ  !

Komendantka Kręgu
phm Maria Gach „Miriam”