Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 7/2007

Zwitek Kory 7/2007

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2007-05-13
90. rocznica objawień maryjnych w Fatimie

ZWITEK KORY 7/2007

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Od dziś 3. Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy „Buki” jest przemianowana na 3. Niezależny Gdyński Zastęp Harcerzy „Buki” z zastępowym wyw. Maciejem Całusem „Eliotem” i opiekunem pwd Przemysławem Piesikiem „Szwagrem”.

3. PROGRAM:

 1. W dniu 25.05.2007 r. o godz. 18.00 w kościele Redemptorystów w Gdyni przy ul. Portowej odbędzie się spotkanie przedobozowe z rodzicami harcerek, harcerzy i zuchów.
 2. W dniach 15-17 czerwca planowany jest Zlot Drużyn Kręgu.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyjmuję Małgorzatę Werdon „Mosię” do grona tymczasowych członków Bractwa Agona.

6. FUNKCJE:

 1. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu, mianuję – do czasu Sejmiku rocznego – pwd Marka Tokarzewskiego „Ślimaka” na funkcję p.o. członka Rady Kręgu w miejsce urlopowanego pwd Przemysława Piesika „Szwagra”.

7. STOPNIE:

 1. Na wniosek Komisji Stopni Kręgu przyznaję stopień instruktorski organizatora Małgorzacie Werdon „Mosi”.
 2. Na wniosek Komisji Stopni Kręgu przyznaję stopień harcerski tropicielki – Katarzynie Podsiadłowskiej „Szyszce”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Przyznaję org. Małgorzacie Werdon „Mosi” herb instruktorski „pantera”.

10. NAGRODY:

 1. Udzielam pochwały phm Annie Serement „Megi” za sprawne prowadzenie tegorocznego Zlotu BP.

12. KOMUNIKATY:

 1. Podaję do wiadomości, że Rada Kręgu przyznała tegoroczny tytuł Harcerza Braterskiego ks. Witoldowi Szumiato – proboszczowi parafii w Piecach i kapelanowi Kręgu. Przyznanie tytułu jest wyrazem uznania za postawę otwartości
  na potrzeby dzieci i młodzieży.
 2. W dniu 3.06.2007 r. przypada 5. rocznica przyjęcia naszej organizacji do Zakonu Skautów Świata (The Order of Word Scouts).
  Sekretariat Zakonu we Włoszech poinformował mnie dziś e-mailem, że od roku 2002 jestem Naczelnym Komisarzem OWS (The Order of Word Scouts) dla Polski.
 3. Informuję wszystkich, że postanowiłem od rocznego Sejmiku usunąć się nieco w cień dając możliwość kierowania Kręgiem przez młodsze pokolenie. Zwołuję Sejmik roczny w dniu 8.09.2007 r. o godz. 11.00 w harcówce Kręgu w Gdyni Karwinach.

CZUWAJ  !

Komendant Kręgu
hm Jerzy Gach „Jerry”