Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 12/2006

Zwitek Kory 12/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-09-24
święto NMP z Las Mercedes w Dominikanie

ZWITEK KORY 12/2006

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Powołuję – za zgodą Rady Kręgu – Środowisko „Wyspa” w Szwecji z Komendantem Środowiska hm Janem Potrykusem „Taranem” i Kwatermistrzem Środowiska Ewą Potrykus. Środowisko „Wyspa”, w odróżnieniu od innych środowisk Kręgu, nie jest rodzajem związku drużyn lecz raczej zastępem starszoharcersko-instruktorskim. W przyszłości jednak formuła działania Środowiska może ulegać zmianie. Środowisko jest integralną częścią KH „LS-Drzewo Pokoju”. Ma ono być pomostem pomiędzy naszym Kręgiem, a Niezależnym Hufcem Harcerstwa Polskiego „LS-Kaszuby” w Szwecji i jednocześnie strażą tradycji przypominającą o ideałach, które w czerwcu 15 lat temu przyświecały założycielom Hufca – podczas narady na zakończenie obozu na „Barnens ö” czyli „Wyspie Dzieci”. Od tego miejsca wywodzi się nazwa Środowiska „Wyspa”.
  Założycielami Środowiska mogą być osoby, które:

  • – do 25 października 2006 r. zgłoszą swój akces na ręce Komendanta Środowiska
  • – były na obozie na „Barnens ö” w roku 1991 (jako kadra, uczestnicy lub personel kuchenno-pomocniczy)
  • – przestrzegają Prawa Harcerskiego (przestrzeganie abstynencji od alkoholu i papierosów w życiu prywatnym nie obowiązuje pionu kwatermistrzowskiego Środowiska).

Założyciele ustalą zasady organizacyjno-programowe pracy Środowiska oraz wymagania dot. członkostwa (członków przyjmuje i skreśla Komendant Środowiska).

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyjmuję hm Jana Potrykusa „Tarana” do grona obserwatorów Bractwa Agłona.

12. KOMUNIKATY:

 1. W dniu dzisiejszym odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NHHP „LS-Kaszuby” w Szwecji (organizacji harcerskiej zaprzyjaźnionej z naszym Kręgiem). W związku z rezygnacją hm Jana Potrykusa „Tarana” ze służby czynnej w Hufcu – nowym Komendantem Hufca została wybrana Magdalena Domagała.

CZUWAJ  !

Komendant Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”