Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2006

Zwitek Kory 8/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-06-29
św. Piotra i św. Pawła

ZWITEK KORY 8/2006

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU, KONWENTU LUB ORGANU NADZORU:

 1. V Sejmik Kręgu w dniu 29.06.2006 r. podjął między innymi następujące decyzje:
  • zatwierdzono plan pracy opracowany przez Konwent Bractwa Agona
  • Przewodniczący Kręgu został nazwany Komendantem Kręgu
  • Komisja Kontrolno-Pojednawcza została nazwana Komisją Rewizyjna
  • Bractwo Instruktorskie „Agłona” otrzymało nazwę Bractwa „Agłona”
  • Pozwolono by członkami zwyczajnymi Kręgu byli niektórzy nie będący instruktorami funkcyjni w wieku ponad 16 lat
  • Zdecydowano, że namiestnicy nie będą obowiązkowo wybierani, ale mogą być powoływani przez Radę Kręgu
  • drużyny otrzymały następujące kategorie:
   • 1. NGDH „Knieja”, 2. NGZH „Konwalie”, 16. NGZH „Sasanki” – nie ustalono kategorii,
   • 3. NGDH „Buki” – drużyna jastrzębia,
   • 4. NGDH „Kocanka” – drużyna orla,
   • 8. NTZHS „Kaliny” – zastęp sokoli,
   • 38. NGDZ „Gumisie” – drużyna orla.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. V Sejmik Kręgu wybrał następujący skład Rady Kręgu:
 2. Natomiast w skłąd Komisji Rewizyjnej weszli:
  • Wiesław Mróz – Przewodniczący
  • Izabela Mróz
  • Edmund Piesik

PAS II

4. SŁUŻBA:

 1. V Sejmik Kręgu w dniu 29.09.2006 r. zaliczył służbę wszystkim członkom zwyczajnym oraz wszystkim obserwatorom Bractwa „Agłona”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. V Sejmik Kręgu skreślił następujące osoby z listy członków zwyczajnych:
  • org Piotr Nabrdalik „Gargo”,
  • Józef Ellwart,
  • Aleksandra Ellwart.
 2. V Sejmik Kręgu przyjął do grona członków zwyczajnych:
  • Idę Musiał (Rada Przyjaciół Harcerstwa),
  • oraz Mateusza Manieckiego „Rino”,
  • Adama Majchrzaka „Mleko”,
  • Alinę Pakur „Safirę”.

6. FUNKCJE:

 1. W dniu 29.06.2006 r. V Sejmik Kręgu powołał ks. Witolda Szumiato – proboszcza parafii w Piecach (Diecezja Pelplińska) na funkcję Kapelana Kręgu powołując jednocześnie księży Marka Adamczyka i Andrzeja Rakowskiego na funkcję pierwszego i drugiego Z-cy Kapelana Kręgu.
 2. W dniu 29.06.2006 r. Rada Kręgu postanowiła powołać phm Marię Gach „Miriam” na funkcję Namiestniczki Harcerek oraz nie powoływać Namiestnika Harcerzy. Jednocześnie potwierdzono powołanie Kwatermistrza Kręgu i Z-ców Kwatermistrza oraz oboźnego Kręgu – dokonane przez Radę Kręgu poprzedniej kadencji.

10. NAGRODY:

 1. Dziękuję ks. Witoldowi Szumiato, że w sytuacji awaryjnej odprawił mszę św. na miejscu Zlotu XXV-lecia LS – tym bardziej, że była późna pora i był on po poważnej chorobie. Przy tej okazji dziękuję ks. Witoldowi za kilkukrotną pomoc w zbliżonych okolicznościach w latach ubiegłych. Nigdy ks. Witold nie był zbyt zajęty, zbyt zmęczony czy zbyt chory by odprawić nam mszę św.

CZUWAJ  !

Komendant Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”