Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 7/2006

Zwitek Kory 7/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Zielonka nad Brdą, 2006-06-24
Niepokalanego Serca NMP

ZWITEK KORY 7/2006

PAS II

Pozdrawiam wszystkich uczestników Zlotu Drużyn z okazji XXV-lecia Leśnej Szkółki.

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Informuję, że w dniu dzisiejszym zakończył próbę zastęp harcerek przy Kościele o.o. Redemptorystów w Gdyni stając się 2. Niezależnym Gdyńskim Zastępem Harcerek „Konwalie”.

3. PROGRAM:

 1. W czwartek 29.06.2006 r. o godz. 12.00 w mieszkaniu Mai w Gdyni Witominie odbędzie się Konwent Bractwa Agłona.
 2. W czwartek 29.06.2006 r. o godz. 18.00 w mieszkaniu Mai w Gdyni Witominie odbędzie się Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Kręgu.
 3. W dniach 13-29.07.2006 r. odbędzie się obóz Kręgu w Białej k/Woziwody (Bory Tucholskie).

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Z okazji jubileuszu Kręgu cofam – w porozumieniu z Radą Kręgu – zawieszenie niektórych członków Kręgu ogłoszone w Zwitku Kory 2/2006 z dnia 2.02.2006.

6. FUNKCJE:

 1. Informuję, że Piotr Musiał „Willow” został przybocznym w 1. NGDH „Knieja”.
 2. Informuję, że Mateusz Maniecki „Rino” został drugim przybocznym w 38. NGDZ „Gumisie”.

7. STOPNIE:

 1. Na wniosek Namiestniczki Harcerek, zgodnie z decyzją Komisji Stopni Kręgu, przyznaję Annie Serement „Megi” stopień harcerski wędrowniczki i stopień instruktorski podharcmistrza.
 2. Zgodnie z decyzją Komisji Stopni Kręgu przyznaję Mariuszowi Piesikowi „Zięciowi” stopień instruktorski przewodnika z datą ważności od dnia 27.07.2006 r.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Dziękuję za pełnienie Białej Służby w Oświęcimiu i przyznaję sprawność BS’2006 następującym osobom:
  • Miriam,
  • Szyszka,
  • Sowa,
  • Maruda,
  • Pestka,
  • Siostra,
  • Safira,
  • Pchełka,
  • Groszek,
  • Didi,
  • Krzak,
  • Fasola,
  • Prorok,
  • Alien,
  • Rino,
  • Mleko,
  • Papay,
  • Kurek,
  • Kobra,
  • Zgrywus.
 2. Z okazji XXV-Lecia LS przyznaję honorową sprawność „XXV-lecia LS” wszystkim osobom, które przez co najmniej 5 lat należały do jednej lub kilku z następujących jednostek:
  • Krąg „Leśna Szkółka”,
  • Krąg „Drzewo Pokoju”,
  • Krąg „LS-Drzewo Pokoju”,
  • Hufiec „LS-Kaszuby”.
   Oznaczeniem sprawności jest serce a w nim liczba rzymska „XXV” i pod spodem „LS”.

10. NAGRODY:

 1. Oto zakończenie listu, który otrzymaliśmy po BS’2006 w KL Birkenau z od ks. Stanisława Lubaszki
  z Kurii Biskupiej Bielsko-Żywieckie (odpowiedzialnego za pielgrzymkę Papieża w Oświęcimiu):
  …W imieniu Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki pragnę bardzo serdecznie podziękować za służbę
  harcerzy z Kręgu „Drzewo Pokoju” w czasie modlitwy Ojca Świętego w dniu 28 maja br. na terenie byłego
  obozu KL Birkenau. Pełna ofiarności służba wśród pielgrzymów była pięknym świadectwem otwartości
  i gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Świadectwo to nabiera szczególnego znaczenia
  w miejscu, które stało się „Golgotą XX wieku”. Niech wspólnota serc i modlitwy z Ojcem Świętym przynosi błogosławione owoce w Waszym życiu i przyczynia się do umocnienia wiary i budowania świata w miłości i pokoju.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”