Print Friendly, PDF & Email

Biała Służba podczas pobytu Papieża Benedykta XVI w Oświęcimiu. Dostaliśmy oficjalne pisemne podziękowanie od władz kościelnych za zaangażowanie w pełnieniu tej służby (byliśmy tam jedynymi harcerzami).