Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 6/2006

Zwitek Kory 6/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-05-13
Matki Boskiej Fatimskiej

ZWITEK KORY 6/2006

Dziś, w święto Matki Bożej Fatimskiej, przypada 25 rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II.
Ten zamach pokazał, że droga krzyża (z możliwością śmierci) jest powołaniem każdego prawdziwego chrześcijanina.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. Informuję, że w dniu dzisiejszym próbny zastęp przy Kościele o.o. Redemptorystów w Gdyni stał się zastępem zwykłym.
    Oznacza to, że od dziś reaktywuje swą działalność 1. Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy „Knieja” z jednym zastępem w Gdyni i jednym zastępem w Gdańsku. Tymczasowym drużynowym jest hm Jerzy Gach „Prorok”.
    Zastęp gdański prowadzą Piotr Musiał „Willow” (zastępowy) i Marek Całus „Mardok” (podzastępowy).
    Zastęp gdyński prowadzą Piotr Czerniawski „Pietrucha” (zastępowy) i Mateusz Złowocki „Kurek” (podzastępowy).

3. PROGRAM:

  1. W dniu 27.05.2006 r. o godz. 23.30 przed kasami pociągów dalekobieżnych w Gdyni odbędzie się mundurowa zbiórka wyjazdowa uczestników Białej Służby w Oświęcimiu.

5.CZŁONKOSTWO:

  1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agłona Piotra Czerniawskiego „Pietruchę”.

6. FUNKCJE:

  1. Informuję, że zastępowa 2. Próbnego Gdyńskiego Zastępu Harcerek „Konwalie” powołała na swoją podzastępową Laurę Czepułkowską.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”