Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 4/2006

Zwitek Kory 4/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-04-02
1. rocznica śmierci Jana Pawła II

ZWITEK KORY 4/2006

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Informuję, że w dniu dzisiejszym przy Kościele o.o. Redemptorystów w Gdyni powstał próbny zastęp harcerzy mający docelowo być częścią 1. NGDH „Knieja”. P.o. zastępowego został Mateusz Złowocki „Kurek”.
 2. Powołuję 2. Próbny Gdyński Zastęp Harcerek „Konwalie” z zastępową Pauliną Pakur „Pestką”.
 3. Informuję, że Środowisko „Rodzina Nadziei” powiększone o nowopowstałe zastępy gdyńskie przyjęło nazwę „Jabłecznik”.
  Komendantem Środowiska oraz opiekunem zastępów harcerzy jest hm Jerzy Gach „Prorok”,
  Z-cą Komendanta Środowiska i opiekunką zastępów harcerek jest phm Maria Gach „Miriam”.
 4. Informuję, że 3. NGDH jest w trakcie powoływania nowego zastępu tej drużyny z zastępowym Mateuszem Manieckim „Rino” i podzastępowym Maciejem Majchrzakiem „Papay’em”.

3. PROGRAM:

 1. W niedzielę 9.04.2006 r. o godz. 18.00 w harcówce Kręgu w Gdyni-Karwinach odbędzie się Konwent Bractwa „Agłona” dotyczący: planu pracy obozu, Zlotu BP, wędrówki majowej Bractwa Agłona, Białej Służby oraz obchodów 25-lecia Kręgu. Ze względu na szeroką tematykę na Konwent zaproszeni są także funkcyjni nie będący członkami lub obserwatorami Bractwa „Agłona”.
 2. W dniach 21-23.04.2006 r. planowany jest w Gdyni XVI Zlot Baden-Powella organizowany wspólnie przez NKIH „Leśna Szkółka” i KH „LS-Drzewo Pokoju”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agłona Paulinę Pakur „Pestkę” i Macieja Majchrzaka „Papay’a”.

10. NAGRODY:

 1. Dziękuję druhnom: Didi, Miriam, Mosia, Pchełka, Pestka, Safira, Szyszka za współprowadzenie muzycznej części wieczornego czuwania w Kościele św.Jadwigi w Gdyni-Karwinach w związku z 1. rocznicą śmierci Papieża Jana Pawła II.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”