Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 5/2006

Zwitek Kory 5/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-04-23
św. Jerzego – patrona skautów i harcerzy

ZWITEK KORY 5/2006

Dzisiejszy dzień – 2 niedziela wielkanocna – ma szczególną wymowę bo Jan Paweł II ogłosił – zgodnie z życzeniem Chrystusa – 2 niedzielę wielkanocna niedzielą Miłosierdzia Bożego. I w wigilię tego święta rok temu zmarł Jan Paweł II.

PAS I

1.DECYZJE SEJMIKU, KONWENTU LUB ORGANU NADZORU:

 1. Konwent Bractwa Agłona w dniu 9.04.2006 r. podjął następujące decyzje:
  • Zaakceptowano kadrę XVI Zlotu Baden-Powell’a
  • Ustalono, że wędrówka Bractwa Agłona będzie organizowana w dniach 30.04-2.05.2006 r. przez Megi i Zięcia.
  • Zdecydowano, że Krąg chce pełnić papieską Biała Służbę w Oświęcimiu w dniu 28.05.2006.
  • Postanowiono, że Zlot Drużyn z okazji XXV lecia Kręgu zostanie zorganizowany w dniach 23-25.06.2006 r. przez Megi i Zięcia. Osoby z innych organizacji mogą być zaproszone ale imprezę prowadzi wyłącznie nasz Krąg. Tydzień wcześniej (17.06) ma być ognisko jubileuszowe w Trójmieście organizowane przez Proroka.
  • Przyjęto ramowy plan obozu letniego oraz rozdział namiotów na podobozy. Do końca kwietnia mają być oddane wypełnione karty obozowe Do końca maja mają być oddane plany podobozów.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W dniach 30.04 – 2.05.2005 r. odbędzie się wędrówka Bractwa Agłona organizowana przez Megi i Zięcia.
  Wyjazd w mundurach polowych 30 kwietnia w niedzielę o 8.40 z Gdyni-Wzgórza św. Maksymiliana
  spod kas biletowych SKM na mszę św. o 9.00 do Jezuitów. Po mszy wyjazd SKM do Luzina i dojście do Barłomina.
  Powrót po południu dniu 2.05.2006 r. Należy zabrać 20 zł i własne wyżywienie oraz typowe wyposażenie biwakowe.
 2. Dnia 5.05 o godz. 18.00 w harcówce Kręgu odbędzie się spotkanie organizacyjne + przegląd mundurowy przed wyjazdem na Białą Służbę. Obecność zgłoszonych uczestników BS obowiązkowa.
 3. Dnia 19.05 o godz. 18.00 w Dolnym Kościele o.o. Redemtorystów w Gdyni odbędzie się spotkanie przedobozowe z rodzicami harcerek, harcerzy i zuchów.

7. STOPNIE:

 1. Zgodnie z decyzją Komisji Stopni Kręgu przyznaję Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi” stopień harcerski Harcerza Orlego i stopień instruktorski podharcmistrza.

12. KOMUNIKATY:

 1. Tegoroczny tytuł harcerza braterskiego nasz Krąg przyznał ks. Wojciechowi Langowskiemu.
 2. Tegoroczny tytuł harcerki braterskiej nasz Krąg przyznał Barbarze Nabrdalik z NKIH „Leśna Szkółka”.
 3. Informuję, że – na wniosek Nadleśnictwa Woziwoda – zmieniło się miejsce obozu letniego. Odbędzie się on w Białej k/Woziwody nad Jez. Białym – kilka kilometrów od poprzedniej lokalizacji.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”