Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 3/2006

Zwitek Kory 3/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2006-02-22
Dzień Myśli Braterskiej

ZWITEK KORY 3/2006

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej – życzę wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom, instruktorom i przyjaciołom harcerstwa z naszego Kręgu i z innych organizacji harcerskich – by braterstwo stało się dla nas tak oczywiste jak oddychanie.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. Informuję, że gdański zastęp 3. NGDH „Buki” (prowadzony przez org Piotra Nabrdalika „Gargo”) przeniósł się do NKIH „Leśna Szkółka”.

3. PROGRAM:

  1. Przypominam, że w dniu 25.02.2006 r. w Gdyni odbędą się obchody Dnia Myśli Braterskiej: rano o 10.00 dla drużyn Kręgu, po południu o 18.00 dla harcerek i harcerzy starszych – w Klubie Ucho. Na to popołudniowe spotkanie wejście jest tylko na zaproszenia, które rozprowadza Megi. Będzie to koncert grupy rokowej LAO CHE, którego tematem jest Powstanie Warszawskie. Koncert jest wielkim gdyńskim wydarzeniem muzycznym roku.
  2. W dniu 24.03 planowana jest dla Bractwa Agłona Droga Krzyżowa na terenie Kalwarii Wejherowskiej.

5. CZŁONKOSTWO:

  1. Na wniosek org Piotra Nabrdalika „Gargo” skreślam go z listy członków Kręgu i zwalniam z wszelkich funkcji pełnionych w Kręgu.

7. STOPNIE:

  1. Otwieram Piotrowi Musiałowi „Willow” próbę na stopień harcerski wywiadowcy.

12. KOMUNIKATY:

  1. Prezydent Miasta Gdyni – phm Wojciech Szczurek – przesłał naszemu Kręgowi tradycyjne życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej: „Z ogromną radością pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dna Myśli Braterskiej, upamiętniającego rocznicę urodzin twórcy skautingu gen.Roberta Baden Powella. Ruchowi harcerskiemu przyświeca idea braterstwa, wzajemnej pomocy i miłości. W świecie ogarniętym pogonią za dobrami materialnymi bezinteresowna służba bliźnim i ojczyźnie to postawa godna najwyższego uznania i naśladowania. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż kolejne pokolenia młodych ludzi na całym świecie identyfikują się z wartościami wpisanymi w ruch harcerski i skautowy, dążąc do tego, by – zgodnie z przesłaniem samego Roberta Baden Powella – zostawić ten świat trochę lepszym. Dzień Myśli Braterskiej jest znakomitą okazją do złożenia na Wasze ręce podziękowań za miłość, dobro i pomoc, które swą codzienną pracą i życiem dajecie światu. Z całego serca pragnę życzyć wszystkim harcerzom spełnienia najskrytszych marzeń, a także dalszej niespożytej energii w działaniu.”

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”