Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2006

Zwitek Kory 2/2006

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Skorzewo, 2006-02-02
Matki Boskiej Gromnicznej

ZWITEK KORY 2/2006

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W dniu 25.02.2006 r. przed południem odbędzie się Dzień Myśli Braterskiej dla drużyn Kręgu
 2. W dniu 25.02.2006 r. o 18.00 w Klubie UCHO w Gdyni odbędzie się koncert zespołu LAO CHE z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

4. SŁUŻBA:

 1. Podaję do wiadomości, że Rada Kręgu zaliczyła półroczną służbę wszystkim członkom Kręgu i obserwatorom Bractwa Agłona z tym, że org. Mariusz Piesik „Zięciu” otrzymał zaliczenie warunkowe.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona”:
  • och. Alinę Pakur „Safirę”
  • trop. Aleksandrę Wróblewską „Gumkę”
  • och. Wioletę Kotowicz „Wiwi”
  • Katarzynę Podsiadłowską „Szyszkę”
 2. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu zawieszam w prawach członkowskich do 26.07.2006 r. za nieusprawiedliwioną nieobecność na Sejmiku Kręgu w dniu 26.01.2006 r.:
  • (…)
  • (…)
  • (…)
  • (…)
  • (…)

6. FUNKCJE:

 1. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu zwalniam Edmunda Piesika – na jego wniosek – z funkcji Kwatermistrza Kręgu
 2. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu mianuję Idę Musiał Kwatermistrzem Kręgu.

7. STOPNIE:

 1. Podaję do wiadomości, że w dniu 14.01.2006 r. Piotr Musiał „Willow” otrzymał stopień młodzika i złożył przyrzeczenie harcerskie.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Tegoroczne Seminarium Przybocznych w Skorzewie zaliczyły następujące osoby:
  • mł. Maciej Majchrzak „Papay”,
  • Paulina Pakur „Malina”,
  • Katarzyna Podsiadłowska „Szyszka”,
  • och. Alina Pakur „Safira”,
  • trop. Aleksandra Wróblewska „Gumka”,
  • och.Wioleta Kotowicz „Wiwi”,
  • oraz na specjalne życzenie Jodłowego Króla – wyw. Adam Majchrzak „Mleko”.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”