Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 11/2005

Zwitek Kory 11/2005

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2005-09-08
Narodzenie NMP

ZWITEK KORY 11/2005

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU, KONWENTU LUB ORGANU NADZORU:

 1. Konwent Bractwa Agona w dniu 3.09.2005 r. zaproponował, by odwołać wszystkich zastępców Przewodniczącego
  Kręgu i nie powoływać na razie żadnego zastępcy. Do sprawy należy powrócić na najbliższym Konwencie.
  Ponadto Konwent opracował projekt planu pracy Kręgu na rok 2005/06.
 2. IV Sejmik Kręgu w dniu 3.09.2005 r. podjął między innymi następujące decyzje:
  • Zatwierdzono plan pracy opracowany przez Konwent Bractwa Agona.
  • Stwierdzono, że Krąg powinien być bardziej widoczny na imprezach patriotycznych.
  • Drużyny otrzymały następujące kategorie:
   • 1. NGZH „Knieja” – nie ustalono kategorii – reorganizacja,
   • 3. NGDH „Buki” – drużyna sokola,
   • 4. NGDH „Kocanka” – drużyna orla,
   • 8. NTZHS „Kaliny” – zastęp sokoli,
   • 16. PGZH „Sasanki” – nie ustalono kategorii – zastęp próbny,
   • 38. NGDZ „Gumisie” – drużyna sokola.
  • Składki wynoszą nadal 1 zł od osoby za miesiąc (za wyjątkiem zuchów oraz osób na okresie próbnym – które nie płacą).
  • Rozdysponowano częściowo pieniądze będące na koncie Kręgu.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W piątek 16.09.2005 r. o godz. 18.00 przy Źródle Marii w Gdyni Karwinach odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku harcerskiego dla zuchów, harcerek, harcerzy, instruktorów oraz ich rodziców.
 2. W dniach 8-9.10.2005 r. w Barłominie koło Luzina planowany jest biwak drużyn Kręgu.

4. SŁUŻBA:

 1. IV Semik Kręgu w dniu 3.09.2005 r. zaliczył służbę następującym członkom zwyczajnym Kręgu:
  • hm Jerzy Gach,
  • ks. hm Marek Adamczyk,
  • phm Maria Gach,
  • pwd Mateusz Tokarzewski,
  • pwd Przemysław Piesik,
  • pwd Anna Serement,
  • org. Piotr Nabrdalik,
  • org. Mariusz Piesik,
  • Edmund Piesik,
  • Dariusz Świda,
  • Józef Ellwart,
  • Aleksandra Ellwart,
  • Maria Werdon,
  • Wiesław Mróz,
  • Izabela Mróz.
 2. IV Semik Kręgu zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa Agłona:
  • Małgorzata Werdon,
  • Maciej Całus (warunkowo),
  • Wojciech Bączek (warunkowo).
 3. IV Sejmik Kręgu nie zaliczył służby pwd Markowi Tokarzewskiemu.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Skreślam z listy członków Kręgu org Eryka Piskulskiego „Macho” – w związku z utratą przez niego kontaktu z Kręgiem.
 2. Skreślam z listy obserwatorów Bractwa Agłona pwd Marka Tokarzewskiego „Ślimaka”.

6. FUNKCJE:

 1. Przychylając się do sugestii Konwentu Bractwa Agona odwołuję wszystkich zastępców Przewodniczącego Kręgu. Do czasu powołania Z-cy Przewodniczącego jego obowiązki pełnić będzie ten członek Rady Kręgu który: ma najwyższy stopień instruktorski, a w przypadku równych stopni instruktorskich ma wyższy stopień harcerski, a w przypadku równych stopni instruktorskiego i harcerskiego ma najdłuższy rzeczywisty staż instruktorski (bez okresów zawieszenia działalności) , a przypadku równego stażu instruktorskiego – najwyższy rzeczywisty staż harcerski.
  W chwili obecnej obowiązki Z-cy Przewodniczącego Kręgu pełni phm Maria Gach „Miriam”.
 2. Na wniosek Pawła Siodłaka „Ufo” zwalniam go z funkcji zastępowego 1. NGZH „Knieja”.
 3. Zwalniam Wojciecha Bączka „Trolla” z funkcji p.o. Z-cy Kwatermistrza Kręgu ds. Sprzętowych.
 4. Mianuję Piotra Musiała na funkcję zastępowego 1. NGZH „Knieja” i nadaję mu pseudonim „Willow”.
 5. Mianuję Waldemara Szczuplińskiego na funkcję Z-cy Kwatermistrza Kręgu ds. Sprzętowych.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”