Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 6/2005

Zwitek Kory 6/2005

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2005-05-03
NMP Królowej Polski

ZWITEK KORY 6/2005

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Na wniosek 1. NGDH „Knieja” powołuję z kielnieńskiej części tej drużyny 1. Niezależny Kielnieński Zastęp Harcerzy „Knieja” z zastępowym Dominikiem Łobodą „Dominem” oraz opiekunem zastępu hm Jerzym Gachem „Prorokiem”. Jednocześnie informuję, że gdyńska część drużyny (razem z byłym drużynowym i byłym przybocznym) włączyła się do 3. NGDH „Buki” jako trzeci zastęp wspomnianej drużyny.

6. FUNKCJE:

 1. Mianuję wszystkich członków Rady Kręgu (poza mną) na funkcję Z-cy Przewodniczącego Kręgu:
  • phm Marię Gach „Miriam” jako Z-cę ds. Pionu Żeńskiego,
  • pwd Przemysława Piesika „Szwagra” jako Z-cę ds. Pionu Męskiego oraz
  • pwd Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” (dotychczasowego Z-cę bez określonego zakresu spraw) jako Z-cę ds. Organizacyjnych.
 2. Jednocześnie wyznaczam phm Marię Gach „Miriam” jako pierwszego Z-cę Przewodniczącego Kręgu.

7. STOPNIE:

 1. Otwieram próbę na stopień phm Przemysławowi Piesikowi „Szwagrowi” oraz Annie Serement „Megi”.
 2. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy Dominikowi Łobodzie „Dominowi”.

10. NAGRODY:

 1. Dziękuję phm Mai Gach „Miriam” za zaangażowanie przy organizacji XV Zlotu Baden-Powella.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”