Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 3/2005

Zwitek Kory 3/2005

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2005-02-22
Dzień Myśli Braterskiej

ZWITEK KORY 3/2005

Składam wszystkim członkom i sympatykom Kręgu serdeczne życzenia radosnej służby z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

PAS I

1. DECYZJE ORGANU NADZORU, SEJMIKU, LUB RADY KRĘGU:

 1. III Sejmik Kręgu w dniu 18.02.2005 podjął między innymi następujące decyzje:
  • Zatwierdzono plan Kręgu na 2 półrocze roku harcerskiego 2004/2005
  • Zatwierdzono zmodyfikowaną wersję Regulaminu Organizacyjnego Kręgu.
  • Zatwierdzono Instrukcję dot. Organizacji Obozów i Biwaków.

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI:

 1. Na wniosek Rady Kręgu z dnia 19.02.2005 przyznaję Mariuszowi Piesikowi „Zięciowi” herb „delfin”

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W dniach 11-12.03.2005 r. planowane są w Gdyni Karwinach dni skupienia Bractwa „Agłona”.
 2. W dniu 19.03.2005 r. planowana jest gra „Akcja pod Arsenałem” dla Bractwa „Agłona”.
 3. W dniach 22-24.2005 r. planowany jest międzyorganizacyjny XV Zlot Baden-Powella w Gdyni.

4. SŁUŻBA:

 1. III Sejmik Kręgu zaliczył służbę następującym członkom zwyczajnym i obserwatorom Bractwa Agłona:
  • Jerzy Gach „Prorok”,
  • Anna Serement „Megi”,
  • Maria Gach „Miriam”,
  • Mateusz Tokarzewski „Alien”,
  • Przemysław Piesik „Szwagier”,
  • Edmund Piesik,
  • Józef Ellwart,
  • Aleksandra Ellwart,
  • Maria Werdon,
  • Izabela Mróz,
  • Wiesław Mróz,
  • ks. Marek Adamczyk „Szary”,
  • Dariusz Świda,
  • Piotr Nabrdalik „Gargo”,
  • Mariusz Piesik „Zięciu”,
  • Małgorzata Werdon „Mosia”,
  • Maciej Całus „Kobra”,
  • Wojciech Bączek „Troll”.
   Sejmik nie zajmował się zaliczaniem służby Erykowi Piskulskiemu „Macho” z uwagi na jego urlopowanie.
 2. Sejmik Kręgu nie zaliczył służby następującym członkom zwyczajnym:
  • Weronika Glienke „Nika”,
  • Jadwiga Łyzicka,
  • Marek Tokarzewski „Ślimak’.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Sejmik Kręgu przyjął do grona członków zwyczajnych: Piotra Nabrdalika „Gargo” (potwierdzając wcześniejszą – tymczasową decyzję Rady Kręgu) i Mariusza Piesika „Zięcia”.
 2. W związku z nie zaliczeniem służby Sejmik Kręgu skreślił z listy członków zwyczajnych: Weronikę Glienke „Nikę”, Jadwigę Łyzicką, pwd Marka Tokarzewskiego „Ślimaka”. Jednocześnie pwd Marka Tokarzewskiego „Ślimaka” przeniesiono do grona obserwatorów Bractwa Instruktorskiego „Agłona”.

7. STOPNIE:

 1. Na wniosek Komisji Stopni Kręgu z dnia 19.02.2005 r. przyznaję Mariuszowi Piesikowi „Zięciowi” stopień instruktorski organizatora.

12. KOMUNIKATY:

 1. Prezydent Miasta Gdyni przesłał naszemu Kręgowi życzenia z okazji Dnia Myśli Braterskiej kończące się słowami: „Harcerska wierność tradycji Dnia Myśli Braterskiej jest najwspanialszym dowodem na to, że z czasem nawet najmniejszy czyn, czy najdrobniejszy pomysł może stać się ważnym i wielkim, mogącym wydać wspaniale owoce przyjaźni i jedności.”
 2. Zuchy z Gdyni Karwin wybrały dla swojej drużyny nazwę „Gumisie”.
 3. W Kielnie powstał zastęp należący do 1. NGDH „Knieja”.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”