Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 14/2004

Zwitek Kory 14/2004

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2004-11-16
Matki Boskiej Ostrobramskiej

ZWITEK KORY 14/2004

PAS I

1. DECYZJE ORGANU NADZORU, SEJMIKU, LUB RADY KRĘGU:

 1. W dniu 12.11.2004 r. poszerzona Rada Kręgu podjęła następujące decyzje:
  • Położono nacisk na noszenie regulaminowego umundurowania na zbiórkach i obozach.
  • Podkreślono, że nie powinno się zabierać na obóz osób, które przedtem nie uczestniczą w zbiórkach drużyny (komendantowi podobozu przysługuje – w wyjątkowych przypadkach -prawo do zabierania nie harcerzy jeśli ich liczba nie przekracza 10 % podobozu)
  • Ustalono, że na obozach i zbiórkach należy mówić do siebie:
   • per druhu / druhno
   • po imieniu (za zezwoleniem obu stron)
   • zwrotem tzw. „rodzinnym” w gronie ścisłej rodziny.
  • Dotyczy to również zwracania się do kadry poza-programowej obozów np. kwatermistrzowskiej
  • Uzgodniono pewne modyfikacje wspólnych modlitw na obozach
  • Zdecydowano, że rodzice – poza niedzielą odwiedzin nie powinni przebywać na terenie obozu. Poza niedzielą odwiedzin rodzice mają prawo zabrać dzieci z zajęć obozu (w uzgodnieniu z komendantem podobozu) tylko w nadzwyczajnej sytuacji. Kadra poza-programowa powinna być zredukowana do minimum.
  • Przyjęto Tymczasową Instrukcja dot. Organizacji Obozów i Biwaków.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. Przypominam, że w dniu 27.11.2004 r. w Gdyni odbędzie się gra dla drużyn harcerskich pod nazwą: Noc Listopadowa.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyznaję prawa obserwatora Bractwa Agłona druhnie Martynie Dzionk „Mary”.

10. NAGRODY:

 1. Dziękuję hm Michałowi Obuchowskiemu „Pacjentowi” za zorganizowanie bardzo dobrej gry terenowej „Ostępy’2004” podczas październikowego biwaku drużyn Kręgu w Łubianie.
 2. Dziękuję Annie Obuchowskiej „Klopsowi” za wydatną pomoc w organizacji tegorocznego kursu zastępowych.
 3. Udzielam pochwały druhnom z 4. NGDH „Kocanka”:
  • Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”,
  • Sylwi Nerajczyk „Spince”,
  • Sarze Świdzie „Frenczi”,
  • Wiktorii Oss „Wiki”,
  • Annie Wujtowicz „Kitce”,
  • Małgorzacie Werdon „Mosi”,
  • Alinie Pakur,
  • Karolinie Pakur,
  • Oli Wróblewskiej „Gumce”,
  • Wiolecie Katowicz,
  • Magdalenie Szaszek „Buźce”
   za godne pełnienie wart pod pomnikiem harcerzy w Gdyni w dniu 11.11.2004 r.
 4. Dziękuję całej 4. NGDH „Kocanka” za obstawianie wieczornych mszy harcerskich w Gdyni-Karwinach w każdą drugą niedzielę miesiąca.

11. KARY:

 1. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu udzielam upomnienia (…) za działania uderzające we wspólne plany Kręgu dot. organizacji obozu letniego w Szwecji.

12. KOMUNIKATY:

 1. Informuję, że najlepszą drużyną podczas gry terenowej „Ostępy’2004” okazała się 4. NGDH „Kocanka”.
 2. Przypominam, że osoby jadące na obóz letni do Szwecji muszą do końca listopada 2004 r. wpłacić na konto Kręgu 100 zł.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”