Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 12/2004

Zwitek Kory 12/2004

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2004-09-08

ZWITEK KORY 12/2004

W związku z niedawną tragedią w Szkole w Biesłanie na osetyńskim terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie jako zakładników w przetargach politycznych użyto dzieci – z których wiele zabito –  wyrażam ogromny smutek z powodu zmierzchu elementarnych zasad i ogłaszam tygodniową żałobę w Kręgu.

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

 1. II Sejmik Kręgu w dniu 04.09.2004 r. podjął między innymi następujące decyzje:
  • należy zwiększyć współpracę drużynowych z rodzicami harcerek i harcerzy
  • należy powołać drużyny zuchowe
  • drużyny otrzymały następujące kategorie:
   • 1. NGDH „Knieja” – drużyna sokola,
   • 3 NGDH „Buki” –  drużyna sokola,
   • 4 NGDH „Kocanka” –  drużyna sokola,
   • 8 NTZHS „Kaliny” – zastęp jastrzębi.
  • w przypadku nieobecności Marii Gach na Radzie Kręgu – będzie ją zastępować Anna Serement
  • składki wynoszą 1 zł. od osoby za miesiąc (za wyjątkiem zuchów oraz osób na okresie próbnym – które nie płacą)
  • zatwierdzono ramowy plan pracy Kręgu na rok harcerski 2004/2005
  • zatwierdzono zmiany w: regulaminie mundurowym, regulaminie organizacyjnym, deklaracji ideowej
  • stwierdzono jednogłośnie, że jeśli w ciągu 2 miesięcy nie zaczną poważnie działać zastępy w       Lublinie to należy te struktury przekazać do Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE w Lublinie
  • ustalono, że do 15.09.2004 r. drużynowi i samodzielni zastępowi prześlą Przewodniczącemu Kręgu (e-mailem) plany pracy swoich jednostek organizacyjnych oraz, że odpowiedzialni za elementy planu pracy Kręgu zobowiązani są przesyłać Przewodniczącemu Kręgu plany tych imprez najpóźniej na tydzień przed ich rozpoczęciem.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. II Sejmik Kręgu zdecydował, że do Rady Kręgu wejdzie pwd Przemysław Piesik „Szwagier”  na miejsce zwolnione przez hm Adama Iwanickiego „Małego”. Reszta władz Kręgu pozostała bez zmian. To znaczy,że skład Rady Kręgu na najbliższe dwa lata jest następujący:
 2. natomiast w skłąd Komisji Kontrolno-Pojednawczej wchodzą:
  • Józef Ellwart – Przewodniczący
  • Aleksandra Ellwart
  • Wiesław Mróz
  • Izabela Mróz
  • Maria Werdon

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W niedzielę 19.09.2004 r. o godz. 17.00 na Polance Redłowskiej w Gdyni odbędzie ognisko rozpoczynające nowy rok harcerski. Na ognisko oprócz osób z naszego Kręgu serdecznie zaproszeni są rodzice harcerek i harcerzy.

4. SŁUŻBA:

 1. II Sejmik Kręgu zaliczył służbę następującym członkom zwyczajnym:
  • hm Jerzy Gach „Prorok”,
  • pwd Marek Tokarzewski „Ślimak”,
  • pwd Anna Serement „Megi”,
  • pwd Maria Gach „Miriam”,
  • pwd Mateusz Tokarzewski „Alien”,
  • pwd Przemysław Piesik „Szwagier”,
  • ks. hm Marek Adamczyk „Szary”,
  • hm Adam Iwanicki „Mały”,
  • Weronika Glienke „Nika”,
  • Edmund Piesik,
  • Józef Ellwart,
  • Aleksandra Ellwart,
  • Maria Werdon,
  • Izabela Mróz,
  • Wiesław Mróz,
  • Jadwiga Łyzicka.
 2. II Sejmik Kręgu zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona”:
  • Małgorzata Werdon „Mosia”,
  • Piotr Nabrdalik „Gargoo”,
  • Maciej Całus „Kobra”,
  • Wojciech Bączek „Troll”.
 3. II Sejmik Kręgu zaliczył warunkowo służbę org. Erykowi Piskulskiemu „Macho”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Na wniosek zainteresowanych osób skreślam je z listy członków:
  • phm Jarosław Klasa „Pszczoła” ,
  • ks. Sebastian Fierek „Harnaś”,
  • Andrzej Kierzkowski „Adi”,
  • Joanna Gach „Abigail”,
  • hm Adam Iwanicki.  „Mały”.
 2. Jednocześnie przenoszę hm Adama Iwanickiego „Małego” do grona obserwatorów Kręgu.
 3. Udzielam urlopu instruktorskiego org Erykowi Piskulskiemu „Macho” do 31.08.2005 r.
 4. Przyjmuję do grona członków zwyczajnych Kręgu Dariusza Świdę.

6. FUNKCJE:

 1. Mianuję Dariusza Świdę na funkcję Z-cy Kwatermistrza ds. pozyskiwania dotacji i sprzętu.
 2. Mianuję Wojciecha Bączka „Trolla” na funkcję p.o. Z-cy Kwatermistrza ds. Sprzętowych.
 3. Mianuję pwd Annę Serement „Megi” – skarbnikiem Kręgu (do zbierania składek).

12. KOMUNIKATY:

 1. Podaję do wiadomości, że aktualnie do grona członków zwyczajnych Kręgu należą:
  • członkowie Bractwa „Agłona”:
   • Prorok,
   • Alien,
   • Miriam,
   • Szwagier,
   • Megi,
   • ks. Szary,
   • Ślimak,
   • Nika,
   • Macho (urlopowany).
  • członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa:
   • Edmund Piesik,
   • Jadwiga Łyzicka,
   • Józef Ellwart,
   • Aleksandra Ellwart,
   • Maria Werdon,
   • Wiesław Mróz,
   • Izabela Mróz,
   • Dariusz Świda.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”