Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 3/2004

Zwitek Kory 3/2004

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2004-01-22

Zwitek Kory 3/2004

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

 1. W dniu 18.01.2004 w Gdyni odbył się pierwszy Sejmik nowo zarejestrowanego stowarzyszenia: Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”, które kontynuuje tradycje stowarzyszenia zwykłego o tej samej nazwie. Sejmik podjął między innymi następujące decyzje:
  • Pierwsza kadencja władz Kręgu w nowym kształcie będzie trwała do września 2004, a następne kadencje będą 2-letnie w systemie od września do września.
  • Bieg dla środowiskowej świetlicy socjoterapełtycznej w Gdyni-Karwinach poprowadzą: org Eryk Piskulski i org Marek Tokarzewski; Lutową zbiórkę dla drużyn Kręgu z okazji Dnia Myśli Braterskiej poprowadzi Adam Iwanicki; Kwietniowym Zlotem Baden-Powella pokieruje Mateusz Tokarzewski; Inne sprawy programowe zostaną uścislone na naradzie programowej Bractwa „Agłona” w dniu 21.02.2004 o 21.00 w Łubianie.
  • Składki członkowskie pozostały bez zmian.
  • Regulaminy Kręgu pozostały bez zmian.

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI:

 1. Reaktywuję sprawność jabłka przyznawaną po 3 latach członkostwa w Bractwie „Agłona”. W chwili obecnej potwierdzam prawo do wyszycia sprawności jabłka następującym osobom:
  • Szary,
  • Miriam,
  • Megi,
  • Mały,
  • Szwagier,
  • Alien,
  • Ślimak,
  • Prorok.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. W dniu 18.01.2004 I Sejmik Kręgu wybrał Radę Kręgu (bedącą jednocześnie Komisją Stopni) w następującym składzie:
  • Przewodniczący Kręgu – Jerzy Gach,
  • Z-ca Przewodniczącego Kręgu i jednocześnie Namiestnik Harcerzy – Adam Iwanicki,
  • Namiestniczka Harcerek – Maria Gach,
  • Oboźny Kręgu – Mateusz Tokarzewski.
 2. W dniu 18.01.2004 I Sejmik Kręgu wybrał Komisję Kontrolno-Pojednawczą w następującym składzie:
  • Józef Ellwart – Przewodniczący,
  • Maria Werdon,
  • Aleksandra Ellwart,
  • Izabela Mróz,
  • Wiesław Mróz.

 PAS II

 3. PROGRAM:

 1. Przypominam, że Seminarium Przybocznych odbędzie się jest w dniach 20-25.02.2004 w Łubianie k/Kościerzyny. Uczestników Seminarium proszę zgłaszać do mnie do końca stycznia 2004.
 2. Zbiórka dla drużyn Kręgu z okazji Dnia Myśli Braterskiej planowana jest w niedzielę 29.02.2004 (pierwsza niedziela Wielkiego Postu).

5. CZŁONKOSTWO:

 1. W dniu 18.01.2004 I Sejmik Kręgu przyjął niżej wymienione osoby do grona członków zwyczajnych:
  • członkowie Bractwa Instruktorskiego „Agłona”:
   • hm Adam Iwanicki „Mały”,
   • org Eryk Piskulski „Macho”
  • członkowie Rady Przyjaciół Harcerstwa:
   • Aleksandra Ellwart,
   • Józef Ellwart,
   • Izabela Mróz
   • Wiesław Mróz.

 6. FUNKCJE:

 1. Potwierdzam pełnienie nadal posługi Kapelanów Kręgu przez: ks. hm Marka Adamczyka „Szarego” i ks. Sebastiana Fierka „Harnasia”  oraz zaprzyjaźnionego duszpasterza Kręgu ks. Wojciecha Langowskiego „Bóbera” – w nowej strukturze organizacyjnej.
 2. Zgodnie z decyzją Rady Kręgu mianuję: Edmunda Piesika na Kwatermistrza Kręgu, org Przemysława Piesika „Szwagra” na Zastępcę Kwatermistrza Kręgu, org Eryka Piskulskiego „Macho” na Zastepcę Kwatermistrza Kręgu oraz szefa witryny internetowej Kręgu, Jadwigę Łyzicką-Ferens na Księgową Kręgu.

 7. STOPNIE:

 1. Przyznaję stopień instruktorski przewodnika Annie Serement „Megi” i Przemysławowi Piesikowi „Szwagrowi”.

CZUWAJ!

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”