Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2004

Zwitek Kory 2/2004

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2004-01-12 

ZWITEK KORY 2/2004

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

  1. W dniu 6.01.2004 nasz Krąg został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000185445. Wpis ten oznacza, że Krąg uzyskał osobowość prawną i jednocześnie przestał istnieć Krąg jako stowarzyszenie zwykłe.

 PAS II

 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. W związku z rejestracją sądową Kręgu zwołuję w dniu 18.01.2004 w domu org Anny Serement „Megi” (Gdynia Chwarzno ul. Mitry 12) o godz. 16.00 Sejmik programowo-wyborczy Kręgu. Zaproszone są wszystkie osoby pełnoletnie oraz funkcyjni w wieku powyżej 16 lat. Proszę też powiadomić osoby deklarujące chęć bycia w KPH (głównie rodziców harcerzy). Dojazd do „Megi” autobusami: 140, 160, 240, 107, 147.  Planowane zakończenie Sejmiku o godz. 21.00.

 

CZUWAJ!

w imieniu Komitetu Założycielskiego
hm Jerzy Gach „Prorok”