Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 12/2002

Zwitek Kory 12/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2002-10-28

ZWITEK KORY 12/2002

PAS I

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

  1. W związku z urlopowaniem hm Adama Iwanickiego „Małego” mianuję do dnia 30.06.2002 r. pwd Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” na funkcję p.o. Z-cy Przewodniczącego Kręgu ds. Organizacyjnych, a org. Przemysława Piesika „Szwagra” na funkcję p.o. Namiestnika Programowego Kręgu.

PAS II

3. PROGRAM:

  1. Przypominam, że w dniach 9-10.11.2002 r. odbędzie się biwak Bractwa „Agłona” do Przymuszewa razem z przedstawicielami NKIH „LS”. Za grupę z naszego Kręgu odpowiadają: całościowo – pwd Mateusz Tokarzewski „Alien”, za stronę programową org Przemysław Piesik „Szwagier”, za stronę kwatermistrzowską – Eryk Piskulski „Xeryk”.
  2. Informuję, że biwak opłatkowy odbędzie się w terminie 14-15.12.2002 r. tzn. tydzień później niż w planie. W biwaku mogą wziąć udział wszystkie osoby od 1 klasy gimnazjum wzwyż. Biwak odbędzie się w Dólsku (u ks. Andrzeja Piesika).

5. CZŁONKOSTWO:

  1. W związku ze złożonym wnioskiem – udzielam urlopu w działaniach na forum całego Kręgu (poza funkcją w drużynie) do dnia 30.06.2002 r. hm Adamowi Iwanickiemu „Małemu”.
  2. Przenoszę ponownie do grona członków Bractwa „Agłona” pwd Martę Skupniewicz „Muchę”.
  3. Skreślam z listy współpracowników Kręgu i zwalniam z funkcji Z-cy Kwatermistrza Kręgu Marcina Kuźmińskiego „Kawę”.

7. STOPNIE

  1. Otwieram próbę na stopień podharcmistrza Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”.
  2. Otwieram próbę na stopień organizatora Erykowi Piskulskiemu „Xerykowi”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

  1. Na wniosek pwd Marty Skupniewicz „Muchy” przyznaję jej sprawność „Drzewo Pokoju”.

10. NAGRODY:

  1. Dziękuję Erykowi Piskulskiemu „Xerykowi” za dokonanie szczegółowej inwentaryzacji sprzętu Kręgu.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”