Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 10/2002

Zwitek Kory 10/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2002-09-12

ZWITEK KORY 10/2002

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU:

V Sejmik Kręgu „LS-Drzewo Pokoju” podjął między innymi następujące decyzje:

 1. Dokonano zaliczenia służby członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”.
 2. Służbę zaliczono następującym osobom:
  • Mucha,
  • Kora,
  • Wrona,
  • Krajka,
  • Sowa,
  • Bizon,
  • Miriam,
  • Ślimak,
  • Mały,
  • Szwagier,
  • Prorok.
 3. Warunkowo zaliczono służbę następującym osobom:
  • Megi,
  • Xeryk.
 4. Nie zaliczono służby Elwisowi.
 5. Służbą innych osób nie zajmowano się z uwagi na: brak danych o służbie (Szary, Wilczur, Sarna), zawieszenie lub urlopowanie (Rosa, Alien) brak kontaktu (Instruktorzy ze Szwecji).
 6. Dokonano kategoryzacji drużyn:
  • 1. NGDH (męska) – jastrzębia,
  • 1. NSDH (żeńska) – orla,
  • 4. NGDH – jastrzębia,
  • 3. NGDH – sokola,
  • 7. NSDH – orla.
 7. Nie klasyfikowano pozostałych drużyn z uwagi na brak danych.
 8. Wprowadzono korekty w regulaminie organizacyjnym Kręgu. Główna zmiana polega na powołaniu nowej 3-osobowej struktury o nazwie: Sąd Harcerski. Sąd jest ciałem do którego można odwoływać się od decyzji władz (aktualni i byli członkowie i obserwatorzy Bractwa „Agłona”). Oznaką sądu jest czarny prawy pagon (dł. 4 cm) z wyszytym zielonym paragrafem.
 9. Zaakceptowano koncepcję nawiązania współpracy z NKIH „Leśna Szkółka”.
 10. Powołano Annę Serement jako osobę ds. kontaktów z Zakonem Skautów Świata (The Order of World Scouts). Jej zastępcą został Maciej Jaworski.
 11. Opracowano Plan Pracy Kręgu na rok harcerski 2002/2003.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. Sejmik Kręgu wybrał na roczną kadencję 3 członków Sądu Harcerskiego:
  • ks. Andrzej Piesik (Przewodniczący),
  • Marta Skupniewicz,
  • Krzysztof Rumpczick.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Powołuję 71. Próbną Sopocką Drużynę Zuchową „Muflonki”.
 2. Podaję do wiadomości, że w Zwitku Kory 9/2002 8. Niezależna Trójmiejska Drużyna Harcerek Starszych została mylnie nazwana 8. Niezależną Gdyńską Drużyną Harcerek Starszych.

3. PROGRAM:

 1. W dniach 20-22.09 w Szkole Podst. nr 8 w Sopocie odbędzie się kurs zastępowych. Zgłoszenia chętnych do 15.09 do „Wrony”.
 2. W dniach 28-29.09 odbędzie się biwak drużyn Kręgu. Szczegółowe informacje u „Aliena”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Skreślam z listy obserwatorów Bractwa „Agłona”: Pawła Kroka „Elwisa”

6. FUNKCJE:

 1. Zwalniam pwd Marię Gach „Miriam” z funkcji drużynowej 4. Niezależnej Gdyńskiej Drużyny Harcerek „Kocanka”.
 2. Mianuję Hannę Suchar „Mambę” na funkcję drużynowej 71. Próbnej Sopockiej Drużyny Zuchowej „Muflonki”.
 3. Mianuję org Annę Serement „Megi” na funkcję drużynowej 4. Niezależnej Gdyńskiej Drużyny Harcerek „Kocanka”.

7. STOPNIE

 1. Na wniosek Namiestniczki Harcerek otwieram próbę na stopień samarytanki org. Natalii Wiercińskiej „Wronie”.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”