Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 9/2002

Zwitek Kory 9/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2002-08-06

ZWITEK KORY 9/2002

PAS II

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przenoszę czasowo do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” druhny: pwd Martę Skupniewicz „Muchę” i org Annę Serement „Megi”. Ponowne przyjęcie wymienionych druhen do grona członków Bractwa „Agłona” nastąpi po zdobyciu przez nie sprawności „drzewo pokoju”.
 2. Zawieszam prawa druhny Magdaleny Cichowskiej „Rosy” do udziału w jakichkolwiek działaniach Kręgu do dnia 28.02.2003 r. z powodu ustawicznego ignorowania poleceń przełożonych.

6. FUNKCJE:

 1. Mianuję ks. pwd Andrzeja Piesika „Wilczura” kapelanem pomocniczym Kręgu.
 2. Mianuję Eryka Piskulskiego „Xeryka” Zastępcą Kwatermistrza Kręgu.

7. STOPNIE:

 1. Zamykam próbę na stopień instruktorski harcmistrza z wynikiem pozytywnym Adamowi Iwanickiemu „Małemu”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Przyznaję sprawność „drzewo pokoju”:
  • pwd Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”
  • Markowi Tokarzewskiemu „Ślimakowi”.

12. KOMUNIKATY:

 1. Informuję, że z uwagi na małą ilość wolnego miejsca w harcówce Kręgu – po złożeniu sprzętu obozowego – roczny Sejmik Kręgu odbędzie się tak jak rok temu w domku pani Kasi Złowockiej w Gdyni Wielkim Kacku przy ul. Grażyny 8. Zaproszeni są członkowie i obserwatorzy Bractwa „Agłona” oraz przyboczni i zastępowi w wieku powyżej 16 lat – nie będący obserwatorami Bractwa „Agłona”. Obecność członków Bractwa „Agłona” jest obowiązkowa. Przypominam, że Sejmik rozpoczyna się w dniu 7.09.2002 r. o godz. 10.00.
 2. Podaję do wiadomości, że org. Przemysław Piesik „Szwagier”, org. Natalia Wiercińska „Wrona”, pwd Krzysztof Rumpczick „Sowa” i pwd Teresa Wrzeszczyńska „Sarna” są zobowiązani do końca października br. zdobyć sprawność „drzewo pokoju”. Jeśli nie dopełnią tego warunku będą czasowo przeniesieni do grona obserwatorów Bractwa „Agłona”.
 3. Przyjmuję zasadę, że kapłani działający w Kręgu otrzymują automatycznie sprawność „drzewo pokoju”.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”