Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 6/2002

Zwitek Kory 6/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2002-05-24
Maryi Wspomożycielki Wiernych

ZWITEK KORY 6/2002

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Na wniosek drużynowych informuję, że z dniem dzisiejszym 1. Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek „Kocanka” przyjmuje nazwę: 4. Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek „Kocanka”, natomiast 13. Próbna Kociewska Drużyna Harcerek przyjmuje nazwę: 14. Próbna Kociewska Drużyna Harcerek.
 2. Powołuję 8. Próbną Trójmiejską Drużynę Harcerek Starszych „Kaliny” z drużynową Marią Gach „Miriam”.
 3. Proszę do 15.06.2002 r. podać mi imiona i nazwiska osób – w wieku ponad 13 lat – które chcą wziąć udział w Białej Służbie w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 19.08.2002 r. Przypominam, że służba ta musi być idealnie umundurowana.
 4. Proszę komendantów podobozów obozu k/Bornego Sulinowa by do dnia 15.06.2002 dostarczyli mi plany tych podobozów na bazie rozesłanego planu ramowego

3. PROGRAM:

 1. Zwołuję zbiórkę drużyn Kręgu kończącą rok harcerski w dniu 15.06.2002 o godz. 15.00 przy Źródle Marii w Gdyni.
 2. Przypominam o ostatniej w tym roku harcerskim mszy harcerskiej w Kościele św. Jadwigi Gdyni-Karwinach w dniu 26.05.2002 o godz. 18.00.

7. STOPNIE:

 1. Przyznaję Marii Gach „Miriam” stopień instruktorski przewodnika z dniem 26.05.2002 r.

12. KOMUNIKATY:

 1. Informuję, że członkowie Kręgu, którzy do końca lipca br. nie zdobędą sprawności „drzewo pokoju” zostaną zawieszeni do momentu zdobycia tej sprawności. Przypominam, że sprawność wiąże się z zawierzeniem swojego życia Maryi oraz z noszeniem przez 9 tygodni medalika maryjnego i odmawiania w tym czasie raz dziennie formuły:
  „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy” w intencji pokoju w najbliższym środowisku rodzinnym i koleżeńskim zdobywającego sprawność.
  Nie odmówienie modlitwy w jakimś dniu przesuwa czas zdobywania sprawności o dzień. Sprawność otwiera i zamyka zdobywający i informuje o zdobyciu Przewodniczącego Kręgu.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”