Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2002

Zwitek Kory 2/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Dólsk, 2002-01-31

ZWITEK KORY 2/2002

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Powołuję Środowisko Świeckie Kręgu i mianuję Komendantem Środowiska ks. Andrzeja Piesika „Wilczura”.
 2. Powołuję w ramach Środowiska Świeckiego 13. Próbną Drużynę Harcerek z drużynową Teresą Wrzeszczyńską „Sarną” i 13. Próbną Drużynę Harcerzy z drużynowym ks. Andrzejem Piesikiem „Wilczurem”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” następujące osoby:
  • Teresa Wrzeszczyńska „Sarna”
  • ks. Andrzej Piesik „Wilczur”
  • Jadwiga Kościk „Krajka”
  • Agnieszka Dąbrowska „Kora”
  • Kaja Morawiec „Szelka”
  • Natalia Wiercińska „Wrona”
  • Magdalena Cichowska „Rosa”
  • Tomasz Soczówka-Frankowski „Bizon”
  • Przemysław Piesik „Szwagier”

7. STOPNIE:

 1. Weryfikuję ks.Andrzejowi Piesikowi „Wilczurowi” stopień harcerski na harcerza orlego i stopień instruktorski na przewodnika.
 2. Weryfikuję Teresie Wrzeszczyńskiej „Sarnie” stopień harcerski na samarytankę.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych zaliczyli:
  • ks. Andrzej Piesik „Wilczur”
  • Teresa Wrzeszczyńska „Sarna”
  • Jadwiga Kościk „Krajka”
  • Agnieszka Dąbrowska „Kora”
  • Kaja Morawiec „Szelka”
  • Natalia Wiercińska „Wrona”
  • Magdalena Cichowska Rosa”
  • Tomasz Soczówka-Frankowski „Bizon”
  • Przemysław Piesik „Szwagier”
  • Krzysztof Kobylarz „Kobi”

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”