Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 1/2002

Zwitek Kory 1/2002

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2002-01-08

ZWITEK KORY 1/2002

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU:

Sejmik Kręgu w dniu 4.01.2002 r. podjął między innymi następujące decyzje:

 1. Skorygowano plan pracy na 2 półrocze.
 2. Dokonano zaliczenia służby członkom i obserwatorom.
 3. Stwierdzono, że pismo „Szałas” ma być 6-stronicowe (4 strony adresowane do członków „Agłony” i 2 strony dla harcerzy i zuchów).
 4. Podjęto decyzję o udziale w roku 2002 w charakterze obserwatora w pracach Światowej Federacji Niezależnych Skautów część Europejska z siedzibą w Berlinie i w wypadku pozytywnych doświadczeń – wejścia do tej Federacji w roku 2003 (wejście do Federacji, która jest zarejestrowana jako stowarzyszenie oznaczałoby de facto wstąpienie każdego członka Kręgu do jeszcze jednego stowarzyszenia).
 5. Zawieszono pracę KPH i Rady Rodziców (Rady Przyjaciół Harcerstwa) do czasu znalezienia sensownej formuły funkcjonowania tych ciał we współpracy z Kręgiem.
 6. Postanowiono podjąć lokalną współpracę z innymi organizacjami harcerskimi na terenie Gdyni.
 7. Przemianowano 7. Próbną Sopocką Drużynę Harcerzy na 7. Niezależną Sopocką Drużynę Harcerzy „Puchacze”.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W dniu 6.01.2002 r. odbyło się w Gdyni z inicjatywy Hufca Harcerek ZHR spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich działających w Gdyni. Zaproponowano następujące wspólne działania: 18.01 godz. 17.00 przy budynku Komendy Hufca ZHP w Gdyni – gra i kominek z możliwością noclegu (dla członków i obserwatorów „Agłony” – stroje biznesowe), 13-14.04 turniej sportowy organizowany przez ZHR, 20-21.04 Zlot Baden Powell’a. Dodatkowo w dniach 22-24.03 wszyscy zaproszeni są na Rajd Hufca ZHP pn. „Tajna Lilijka”.
 2. W związku z ustaleniem spotkania międzyorganizacyjnego w dniu 18.01 spotkanie z babcią Susła przesiesione jest na 11.01 o godz. 18.00.
 3. W dniach 19-20.01 organizowane są biwaki Namiestnictw. Harcerze zgłosili wynajęcie szkoły w Barłominie.

4. SŁUŻBA:

 1. Zgodnie z decyzją Sejmiku w dn. 4.01.2002 r. służba za I półrocze nie została zaliczona Maciejowi Jaworskiemu „Jaworowi”, Marcie Jasinowskiej „Reszce”, Pawłowi Błaszczykowskiemu „Rambo”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Zgodnie z decyzją Sejmiku w dniu 4.01.2001 r. przenoszę do rezerwy: Macieja Jaworskiego „Jawora” i Martę Jasinowską „Reszkę” oraz skreślam z listy członków Kręgu Pawła Błaszczykowskiego „Rambo”.

6. FUNKCJE:

 1. Mianuję Piotra Kraszewskiego „Susła” II z-cą kwatermistrza ds. biwakowych.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”