Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 13/2001

Zwitek Kory 13/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-12-19

ZWITEK KORY 13/2001

Życzę wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

  1. Zwołuję w piątek dn. 4.01.2002 r. o godz. 18.00 w harcówce Kręgu w Gdyni-Karwinach półroczny Sejmik Kręgu. Obecność członków Bractwa „Agłona” jest obowiązkowa. W Sejmiku mają prawo brać udział obserwatorzy Bractwa „Agłona”, drużynowi nie należący do Bractwa, księgowa Kręgu, osoby z pionu kwatermistrzowskiego, reprezentanci KPH i rodziców, ks. Wojtek.
    W planie Sejmiku jest: podsumowanie minionego półrocza, zaliczanie służby, decyzja dot. wejścia do Światowej Federacji Niezależnych Skautów, funkcjonowanie KPH i Rady Rodziców, sprawy kwatermistrzowsko-finansowe, pisemko „Szałas'” sprawy programowe i organizacyjne Kręgu w tym akcja letnia, współpraca z innymi polskimi organizacjami harcerskimi oraz sprawy zgłaszane przez uczestników Sejmiku.

3. PROGRAM:

  1. Podaję do wiadomości, że Seminarium Przybocznych jest o jeden dzień przesunięte w stosunku do uprzednio podanego terminu. Odbędzie się ono w Dólsku k/Laskowic Pomorskich w dniach 27.01 – 01.02.2002 r. Proszę o zgłaszanie osób w wieku minimum 13 lat do dnia 15.01.2002 r.

5. CZŁONKOSTWO:

  1. Na wniosek Piotra Kraszewskiego „Susła” skreślam go z listy obserwatorów Bractwa „Agłona” i przenoszę do grona sympatyków Kręgu.

10. NAGRODY:

  1. Dziękuję druhnom i druhom którzy pełnili wartę honorową z pochodniami podczas poświęcenia Przez Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego placu budowy nowego kościoła w Gdyni-Karwinach (Parafia św.Jadwigi) w dniu 13.12.2001 r.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”