Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 9/2001

Zwitek Kory 9/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-10-28

ZWITEK KORY 9/2001

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Zgodnie z decyzją drużynowego 1. Niezależnej Sopockiej Drużyny Harcerzy „Knieja” zmieniam nazwę drużyny na: 1. Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy „Knieja”.
  Zastęp tej drużyny z Rumi zostaje przekazany jako patrol do 3. Niezależnego Gdyńskiego Zastępu Harcerzy, a osoby z Sopotu zostają przekazane do 7. Próbnej Sopockiej Drużyny Harcerzy, z wyjątkiem tych, które zdecydują się na dojazd na zbiórki do Gdyni.
 2. Zgodnie z decyzją Rady 1. Niezależnej Sopockiej Drużyny Harcerek „Macierzanka” dzielę drużynę na:
  • 1. Niezależną Sopocką Drużynę Harcerek „Bławatki”,
  • 1. Niezależną Gdyńską Drużynę Harcerek „Kocanka”
   oraz powołuję Szczep Drużyn „Macierzanka”.
 3. Podaję do wiadomości, że zostaje przywrócona zasada, że na zbiórki Bractwa „Agłona” zapraszani są tylko członkowie i obserwatorzy Bractwa.

3. PROGRAM:

 1. Podaję do wiadomości, że gra harcerska dla drużyn Kręgu z okazji rocznicy odzyskania niepodległości Polski odbędzie się w dniu 10.11.2001 r. (sobota).
  Początek o godz. 9.00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie.
  Zakończenie planowane jest w Sopocie na godz. 12.00.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przyznaję czasowo prawa obserwatora Bractwa „Agłona” – do najbliższego seminarium przybocznych – Krzysztofowi Rumpczickowi „Partyzantowi”.

6. FUNKCJE:

 1. Mianuję kadrę 1. Niezależnej Gdyńskiej Drużyny Harcerek „Kocanka”:
  • drużynowa – org. Maria Gach „Miriam”
  • przyboczna – org. Anna Serement „Megi”
  • opiekunka – Magdalena Frukacz.
 2. Mianuję kadrę 1. Niezależnej Sopockiej Drużyny Harcerek „Bławatki”:
  • drużynowa – org. Marta Skupniewicz „Mucha”,
  • przyboczne:
   • Natalia Wiercińska „Wrona”,
   • Jadwiga Kościk „Krajka”,
  • opiekun – pwd Maciej Mielech.
 3. Mianuję Szczepową Szczepu Drużyn „Macierzanka” – org. Marię Gach „Miriam”.
 4. Mianuję Z-cą Kwatermistrza Kręgu ds. Biwakowych wyw. Eryka Piskulskiego „Xeryka” (zwalniając z obowiązków Z-cy Kwatermistrza Piotra Kraszewskiego „Susła”).
 5. Mianuję Redaktorem Pisemka „Szałas” phm Adama Iwanickiego „Małego” dziękując za służbę poprzednim redaktorom: Joannie Gach „Abigail” i wyw. Erykowi Piskulskiemu „Xerykowi”.

7. STOPNIE:

 1. Przyznaję stopień młodzika Krzysztofowi Rumpczickowi „Partyzantowi”, który minionej nocy złożył przyrzeczenie harcerskie.
 2. Weryfikuję Tomaszowi Soczówce-Frankowskiemu stopień harcerski na młodzika.
 3. Otwieram próbę na stopień ćwika – Erykowi Piskulskiemu „Xerykowi”.
 4. Na wniosek Namiestniczki Harcerek przyznaję stopień ochotniczki Agnieszcze Dąbrowskiej „Korze”, która minionej nocy złożyła przyrzeczenie harcerskie.
 5. Na wniosek Namiestniczki Harcerek przyznaję stopień ochotniczki młodszej z jednoczesnym otwarciem próby na stopień ochotniczki: Oldze Kiradze, Monice Kulpińskiej, Małgorzacie Werdon, Małgorzacie Luśniak.
 6. Na wniosek Namiestniczki Harcerek Otwieram próbę na stopień tropicielki Natalii Wiercińskiej „Wronie” i weryfikuję Annie Gos stopień harcerski na ochotniczkę.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

 1. Przyznaję sprawność kuchcika: wyw. Erykowi Piskulskiemu „Xerykowi” i mł. Pawłowi Krokowi „Elwisowi”.

12.KOMUNIKATY:

 1. W Imprezie na Orientację „Ostępy 2001″ odbywającej się w Skorzewie w dniu 27.10.2001 r. I miejsce zajął patrol nr 5 składający się z reprezentacji: 3. NGZH i 7. PSDH pod komendą wyw. Przemysława Piesika „Szwagra”.
 2. Przypominam, że w każdą 4. niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w Kościele św. Jadwigi w Gdyni-Karwinach odbywają się msze św. harcerskie z obsługą liturgiczną naszego Kręgu.
 3. W dniu 11.11.2001 r. o godz. 9.00 w Kościele św. Michała w Sopocie odbędzie się msza św. harcerska z obsługą liturgiczną naszego Kręgu.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”