Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2001

Zwitek Kory 8/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-09-24

ZWITEK KORY 8/2001

PAS I

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI

  1. Odwołuję pwd Macieja Mielecha „Gacka” ze składu Straży Tradycji.
  2. Powołuję do składu Straży Tradycji pwd Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”.

3. ZMIANY W SKŁADZIE RADY KRĘGU

  1. W związku z rezygnacją pwd Macieja Mielecha „Gacka” z członkostwa Kręgu zwalniam go z funkcji Z-cy Przewodniczącego Kręgu oraz Namiestnika Harcerzy.
  2. Mianuję phm Adama Iwanickiego „Małego” Zastępcą Przewodniczącego Kręgu ds. Programowych.
  3. Mianuję pwd Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” – Namiestnikiem Harcerzy.

PAS II

4. CZŁONKOSTWO:

  1. Na wniosek pwd Macieja Mielecha „Gacka” skreślam go z listy członków Kręgu dziękując mu za ogromny 4-letni wkład włożony w rozwój środowiska Kręgu.
  2. Nadaję pwd Karolowi Antosiakowi „Osiłkowi” oraz pwd Maciejowi Mielechowi „Gackowi” tytuł honorowego członka Kręgu.

13. SPRAWY RÓŻNE

  1. Zwalniam pwd Macieja Mielecha „Gacka” ze składu Komisji Stopni Instruktorskich Kręgu.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”