Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 7/2001

Zwitek Kory 7/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-09-08

ZWITEK KORY 7/2001

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU:

Sejmik w dniu 8.09.2001 r. podjął między innymi następujące decyzje:

 1. Dokonano kategoryzacji pracujących w ubiegłym roku harcerskim drużyn:
  • 1. Niezależna Sopocka Drużyna Harcerzy „Knieja” – drużyna jastrzębia
  • 1. Niezależna Sopocka Drużyna Harcerek „Macierzanka” – drużyna sokola.
 2. Zatwierdzono powołanie Jadwigi Ferens na funkcję Księgowej Kręgu – przy jednoczesnym przyjęciu jej do grona współpracowników Kręgu.
 3. Uchwalono, że składki członkowskie wynoszą nie mniej niż 1 zł od osoby za miesiąc. Oprócz tego drużyny mogą ustalać dodatkowe składki w wysokości uzgodnionej z Radą Kręgu. Składki powinny być zbierane w drużynach za kwartał i przekazywane Księgowej. Zatwierdzono powołanie z grona zaprzyjaźnionych rodziców harcerzy: Rady Przyjaciół Harcerstwa. Jej przedstawicielem jest Krystyna Łoboda.
 4. Powołano Kapitułę Stopni Instruktorskich: hm Jerzy Gach, phm Adam Iwanicki, pwd Maciej Mielech, pwd Mateusz Tokarzewski i z głosem doradczym: org. Maria Gach.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. W dniach 27-28.10. odbędzie się biwak drużyn Kręgu na Kaszubach.

4. SŁUŻBA:

 1. Sejmik Kręgu w dniu 8.09.2001 r. zaliczył służbę następującym członkom: ks. hm Markowi Adamczykowi „Szaremu”, hm Jerzemu Gachowi „Prorokowi”, org. Marii Gach „Miriam”, org. Marcie Skupniewicz „Musze”, org. Annie Serement „Megi”, pwd Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, org. Markowi Tokarzewskiemu „Ślimakowi”, pwd Maciejowi Mielechowi „Gackowi” (warunkowo).
 2. Zaliczono służbę obserwatorom: Pawłowi Błaszczykowskiemu „Rambo”, Pawłowi Krokowi „Elwisowi”, Erykowi Piskulskiernu „Xerykowi”, Maciejowi Jaworskiemu „Jaworowi” (warunkowo) .
 3. Nie zaliczono służby obserwatorowi Maciejowi Wojtowiczowi „Pakusowi”.

5. CZŁONKOSTWO:

 1. Przedłużam zawieszenie w prawach obserwatora do odwołania Piotrowi Kraszewskiemu „Susłowi” (aż wyjaśni się jego sytuacja).
 2. Skreślam Macieja Wojtowicza „Pakusa” z listy obserwatorów.

6. FUNKCJE:

 1. Zwalniam Piotra Kraszewskiego „Susła” z funkcji Z-cy Kwatermistrza Kręgu.

CZUWAJ  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”