Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2001

Zwitek Kory 2/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-04-23

ZWITEK KORY 2/2001

Podaję do wiadomości, że od dziś Zwitek Kory Brzozowej zmienia nazwę na Zwitek Kory bo cała symbolika LS-DP odnosi się do jabłoni, a nie do brzozy. Ponadto z uwagi na decyzję dotychczasowego Komendanta Kręgu o rezygnacji z tej funkcji Zwitek Kory będzie dzielił się na dwa pasy: pierwszy odpowiadający dotychczasowym Zwitkom wydawanym przez Przewodniczącego Kręgu i drugi odpowiadający Rozkazom wydawanym przez Komendanta.

Do czasu powołania nowego Komendanta Kręgu Zwitki Kory będą wydawane w tej formie.

Ponadto Przewodniczący Kręgu przejmie sprawy dot. Komendanta powołując do pomocy Z-cę Przewodniczącego oraz Programowca Kręgu. Programowcem powinna być osoba pełna inicjatywy, nie obciążona innymi obowiązkami harcerskimi.

PAS I

1. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI:

  1. Rada Kręgu przyznała tytuł Harcerza Przyjaznego za rok 2001 – phm Piotrowi Wróblewskiemu (ZHR Pomorze) oraz tytuł Harcerki Przyjaznej za rok 2001 – hm Małgorzacie Stańczyk (ZHR Pomorze).

2. ZMIANY W SKŁADZIE RADY KRĘGU:

  1. Na wniosek pwd Macieja Mielecha „Gacka” odwołuję go z funkcji Komendanta Kręgu i mianuję go na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Kręgu – wchodzącego do Rady Kręgu w miejsce Komendanta.

PAS II

3. PROGRAM:

  1. W dniach 5-6.05.2001 odbędzie się biwak Bractwa „Agłona” poświęcony 15-leciu Konwencji Szczenurskiej, Konstytucji 3 Maja i omówieniu spraw bieżących Kręgu. Na biwak zaproszeni są również funkcyjni drużyn nie należący do „Agłony”.
    Zbiórka w dn. 5.05 o godz. 13.00 przed kasami dalekobieżnymi PKP w Gdyni Głównej z wykupionymi biletami do Stacji Steknica (na trasie Gdynia – Łeba). Powrót do Trójmiasta w dn. 6.05 ok. godz. 14.00.

5. CZŁONKOSTWO:

  1. Przyjmuję Martę Jasinowską „Reszkę” do grona obserwatorów Bractwa „Agłona”.

6. FUNKCJE:

  1. Odwołuję z funkcji Kwatermistrza Kręgu ćw. Piotra Kraszewskiego „Susła” i mianuję na tę funkcję pwd Karola Antosiaka „Osiłka”.
  2. Mianuję na funkcję Programowca Kręgu – ćw. Piotra Kraszewskiego „Susła”.

CZUWAJ !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”