Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory Brzozowej 2/2000

Zwitek Kory Brzozowej 2/2000

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2000-12-16

ZWITEK KORY BRZOZOWEJ 2/2000

Składam wszystkim osobom związanym z Kręgiem życzenia błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w Roku Jubileuszowym 2000 oraz dużo Pokoju Bożego w latach rozpoczynającego się wkrótce 21. wieku.

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI

 1. SPRAWNOŚĆ JABŁKA

  Przyznaję sprawność jabłka:

  • 1 stopnia – ks. hm Markowi Adamczykowi „Szaremu”
  • 2 stopnia – pwd Maciejowi Mielechowi „Gackowi”
  • 3 stopnia – hm Jerzemu Gachowi „Prorokowi”
 2. HERBY INSTRUKTORSKIE

  Nadaję następujące herby instruktorskie:

  • DELFIN dla Gacka
  • BÓBR dla Aliena
  • RÓŻA dla Miriam
  • KONICZYNA dla Dehy
  • LASKA PASTERSKA dla Szarego
  • POCHODNIA dla Kamery
 3. STRAŻ TRADYCJI

  W związku z odejściem z Kręgu ks.Czesława Nenikowskiego „Gargamela” do składu Straży Tradycji została dokooptowana org Maria Gach „Miriam”.

 4. BRACTWO AGŁONA

Od dziś zamiast nazwy Sekcja Agłona używana będzie nazwa Bractwo Agłona.

CZUJ DUCH  !

Przewodniczący Kręgu
hm Jerzy Gach „Prorok”