18 listopada 2000 r.

18 listopada 2000 r.

Print Friendly, PDF & Email

Na biwaku Kręgu „Drzewo Pokoju” w Sasinie zdecydowano, że całe środowisko Kręgu przechodzi do nowego stowarzyszenia, co jest równoznaczne z rozwiązaniem w ZHR Kręgu „Drzewo Pokoju” oraz 1 Sopockiej Drużyny Harcerzy „LS-Knieja”. W ramach nowego stowarzyszenia powołano: 1 Niezależna Sopocka Drużynę Harcerzy „Knieja” (przemianowaną potem na Gdyńską) oraz 1 Niezależna Gdyńska Drużynę Harcerek „Macierzanka” (z zastępem w Sopocie). Krąg nadal identyfikuje się z ZHR, jeśli chodzi o sprawy ideowe, ale chciałby realizować idee harcerskie w klimacie bardziej kameralnym (przypominającym klimat „LS” trudny do pogodzenia z klimatem dużej organizacji). Utrzymano podział władzy pomiędzy Przewodniczącego (sprawy strategiczne) a Komendanta (bieżąca praca programowa). Potem funkcję Komendanta zastąpiła funkcja Z-cy Przewodniczącego Kręgu. Pismem Kręgu pozostaje „Szałas”. W ramach Kręgu działa Bractwo Instruktorskie „Agłona”.