1 września – 1 października 1999 r.

1 września – 1 października 1999 r.

Print Friendly, PDF & Email

Zjazd ZHR ponownie wybiera hm Jerzego Gacha do składu Sądu Harcerskiego. Jednocześnie Zjazd zmienia Statut ZHR, z którego wynika, że funkcja Komendanta Kręgu jest nie do pogodzenia z byciem w Sądzie Harcerskim. W tej sytuacji Sejmik Kręgu postanawia, że Komendantem Kręgu zostanie kleryk pwd Paweł Drażyk z Rumi, a hm Jerzy Gach zostanie Przewodniczącym Sejmiku Kręgu (Odpowiedzialnym również za szkolenia, kontynuację tradycji i kontakty zagraniczne). Okazało się wkrótce, że podział funkcji był różnie interpretowany przez Komendanta i Przewodniczącego, co spowodowało odejście P. Drażyka w kwietniu 2000 z Kręgu i objęcie funkcji Komendanta najpierw przez pwd Karola Antosiaka a potem przez h.o. Macieja Mielecha.