25 stycznia 1997 r.

25 stycznia 1997 r.

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnictwo ZHR zarejestrowało Krąg Starszego Harcerstwa ZHR „Drzewo Pokoju”. Krąg deklarował kontynuację tradycji Kręgu „Leśna Szkółka” z lat 1981-1996 (nie negując równoległych praw do tej tradycji – pracującego nadal NKIH „Leśna Szkółka”). Komendantem Kręgu został hm Jerzy Gach. Kapelanem Kręgu został ks. phm Czesław Nenikowski, a z-ca Kapelana ks. hm Marek Adamczyk.