3 października 1996 r.

3 października 1996 r.

Print Friendly, PDF & Email

Reprezentacja „LS” bierze udział w pikiecie antyaborcyjnej przed budynkiem Senatu RP. Akcję tę potępia duża grupa członków Kręgu uznając ja za działanie polityczne. W związku z tym Komendant Kręgu „Leśna Szkółka” – hm Jerzy Gach – pisze list otwarty do członków Kręgu zaczynający się od słów: „Wszyscy, którzy głoszą lub są głęboko przekonani, że walka z haniebna ustawa pro-aborcyjna to sprawa polityczna, powinni odejść z grona członków Kręgu. Ich poglądy są bowiem antychrześcijańskie – co jest nie do pogodzenia z oficjalna opcja ideowa LS”. List spowodował zwołanie nadzwyczajnego Sejmiku Kręgu (17.10.1996), na którym odwołano J. Gacha z funkcji Komendanta „LS”. Kilka dni pó¼niej Jerzy Gach wraz 1 Niezależna Sopocka Drużyna Harcerzy „Knieja” przeniósł się do ZHR. Tam razem z grupa instruktorów ZHR założył Krąg Starszego Harcerstwa ZHR „Drzewo Pokoju”