21 stycznia 1995 r.

21 stycznia 1995 r.

Print Friendly, PDF & Email

Na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich w Warszawie przedstawiciel „Leśnej Szkółki” przedstawia propozycję „LS” oraz Federacji Drużyn im. Cichociemnych w Krakowie o pilnym powołaniu Federacji Harcerstwa Polskiego. Propozycję popiera przedstawiciel Polskiej Organizacji Harcerskiej. Podjęta zostaje decyzja o zwołaniu zbiórki założycielskiej FHP w Kościele NMP w Gdyni w dniu 18.02.95. Na tej zbiórce powstaje Federacja Harcerstwa Polskiego. Tworzą ja: NKIH „LS”, FDC, POH. W dniu 26.02.95 – na mocy specjalnej zgody członków założycieli – ZHR (uchwała swojego Zjazdu) przystępuje do Federacji, jako czwarty członek założyciel.