8 grudnia 1993 r.

8 grudnia 1993 r.

Print Friendly, PDF & Email

Powstaje Bractwo Maryjne „Drzewo Pokoju”, a 9 miesięcy później – sprawność maryjna „drzewo pokoju”.