20 kwietnia 1991 r.

20 kwietnia 1991 r.

Print Friendly, PDF & Email

I Zlot Baden-Powella – związany z odsłonięciem ufundowanej przez „Leśną Szkółkę” tablicy na Polance Redłowskiej w Gdyni – upamiętniającej pobyt Naczelnego Skauta Świata w tym miejscu w roku 1933. Zlot współorganizują: ZHP i ZHR. Od tego czasu z inicjatywy „Leśnej Szkółki” rokrocznie w kwietniu odbywają się Zloty Baden-Powell’a.