Print Friendly, PDF & Email

Krąg otrzymuje imię Henryka Wieczorkiewicza – działacza i dziennikarza polskiego w Wolnym mieście Gdańsku.