Specjaliści Kręgu

Specjaliści Kręgu „Sęk”Instruktorzy nie prowadzący jednostek mogą zrzeszać się w grupie specjalistów pod nazwą
SęK (Specjaliści Kręgu).


Celem istnienia SęKu jest wspieranie działań Kręgu poprzez pracę na wybranych przez siebie, indywidualnych polach służby harcerskiej, instruktorskiej i specjalistycznej.


Zakres zadań SęKu jest planowany w trybie rocznym i weryfikowany co pół roku przez Sejmik Kręgu.


W celu realizacji zadań specjaliści mogą powoływać zespoły zadaniowe.

Brak możliwości komentowania