1%

10622861_940873512594925_4746619730808564758_nKrąg Harcerski „Drzewo Pokoju” – nr KRS: 0000185445

 

 • Ogólne działania statutowe

 


Obszary działań

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży

 

Brak możliwości komentowania.